Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapital

Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali stipendiumi statuut

1. Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi kultuurkapital) ja see on asutatud aitamaks kaasa laulu- ja tantsupidude pikaajalise traditsiooni hoidmisele ning edendamisele.

2. Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu ja Tartumaa laulu- ja tantsupidudega seotud isikute loomingulist ja uurimistegevust.

3. Stipendiumile saavad füüsilistest isikutest kandidaate esitada era- ja juriidilised isikud.

4. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

5. Väljaantavate stipendiumide kategooriad ja stipendiumide suurused otsustab sihtkapitali nõukogu enne stipendiumikonkursi väljakuulutamist.

6. Stipendiumi taotlemiseks kuulutatakse välja avalik konkurss kultuurkapitali ja Tartu linna veebileheküljel, avalikus ja sotsiaalmeedias.

7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb kultuurkapitalile esitada:

 • Vormikohane elektrooniline avaldus
 • CV ja viimase kolme aasta loomingulise või uurimistegevuse ülevaade
 • Soovituskiri, kui stipendiumi taotleb isik endale ise

8. Stipendiumide eraldamise otsustab laekunud taotluste alusel kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuuluvad Tartu linnavalitsuse, Vanemuise Seltsi, EMÜ Rahvatantsuansambel Tarbatu, Tartu Noortekoori, Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori vilistlaskoori, Tartu Akadeemilise Meeskoori, Puhkpilliorkester Tartu ja kultuurkapitali esindajad. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

9. Komisjoni otsuse kinnitab kultuurkapitali nõukogu.

10. Stipendiumi saaja ja kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

11. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiumi saaja pangaarvele.

12. Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saajad oma veebileheküljel.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 21.04.2014 otsusega nr 42/04

 

Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali stipendiaadid:

Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali puhkpilliorkestrijuhi stipendiumid:

2019

 • Priit Sonn 1000 eurot
 • Jaan Tilgar 1000 eurot

2014

 • Ülo Laanesaar 500 eurot

Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali koorijuhi stipendiumid:

2019

 • Lauri Breede 1000 eurot
 • Annelii Traks 1000 eurot

2014

 • Kadri Leppoja 500 eurot

Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapitali tantsujuhi stipendiumid:

2019

 • Jaanus Randma 1000 eurot
 • Kristel Maruste 1000 eurot

2014

 • Lea Hanni 500 eurot