Zonta Tartu Klubi stipendium naisõpetajale

Zonta Tartu klubi stipendiumi statuut

 1. Zonta Tartu klubi on asutanud Zonta Tartu klubi stipendiumi, mille ta annab välja koos Tartu Kultuurkapitaliga.
 2. Zonta Tartu klubi stipendiumi eesmärk on toetada oma tööle pühendunud naisõpetajat Tartu linnas või maakonnas.
 3. Stipendium määratakse Tartu linna või maakonna haridusasutuse (lasteaed, põhikool, gümnaasium, kutsekool) naisõpetajale, kes on oma töös edukas, on autoriteediks koolis nii õpilastele kui ka kolleegidele ning on oma tööga tulemuslikult mõjutanud Eesti hariduselu. Stipendiumi saajaks on õpetaja, kes suudab ja teeb rohkem, kui nõuab igapäevatöö.
 4. 15.septembril kuulutab Tartu Kultuurkapital ajalehes Tartu Postimees, oma veebileheküljel, Tartu linnavalitsuse ja Tartu maakonna haridusasutuste infokanalites ning Zonta Tartu klubi oma koduleheküljel välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks.
 5. Taotluse Zonta Tartu klubi stipendiumi saamiseks võivad esitada haridusasutuse nõukogud/hoolekogud, õpilased või kolleegid eduka naisõpetaja toetamiseks. Taotluse võib esitada ka õpetaja ise.
 6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15.oktoobriks esitada:
  – Vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega;
  – Lühikirjeldus senise tegevuse kohta;
  – Soovituskiri (juhul, kui taotluse esitab õpetaja ise).
 7. Stipendiumi määrab 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad neli Zonta Tartu klubi liiget ja üks Tartu Kultuurkapitali esindaja.
 8. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.
 9. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajast Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel, Tartu Postimehes, Tartu linna ja maakonna haridusosakonna infokanalites ja stipendiumisaajale isiklikult. Zonta Tartu klubi informeerib stipendiumi saajast oma koduleheküljel.
 10. Stipendiumi suurus on 640 eurot ja see antakse üle Zonta Tartu klubi iga-aastasel heategevuskontserdil (novembris-detsembris).
 11. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 12.09.2014 otsusega nr 76/09.

Stipendiumi on saanud:

2014 Valentina Vilu, Soinaste lasteaed Laululind logopeed

2013 Saima Kaarna, Hugo Treffneri Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja

2012 Astrid Külaots, Konguta Kooli klassiõpetaja

2011 Liina Karolin-Salu, Tartu Kommertsgümnaasiumi direktor

2010 Ellen Strohmann, Tartu Vene Lütseumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2009 Kersti Aan, Tartu Tamme Gümnaasiumi huvijuht ja muusikaõpetaja

2008 Jane Käis, Tartu lasteaed Kannike vanemõpetaja

2007 Reet Tallo, Tartu Veeriku Kooli kunsti- ja tütarlaste käsitöö õpetaja