Prima Vista fond

Prima Vista fondi kirjanduspreemia “Esimene samm” statuut

1. Preemiat “Esimene samm” antakse välja kirjandusfestival  Prima Vista raames kord aastas festivali toimumise ajal

2. Konkurss kuulutatakse välja üleriigilises meedias.

3.Preemia on rahaline ja selle suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.

4. Preemiale saavad kandideerida autorid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on eelneva aasta jooksul perioodikas avaldatud.

5. Preemiat võib taodelda autor ise, teda võivad esitada vastavate perioodiliste väljaannete toimetajad ning MTÜ Kirjandusfestivali Prima Vista juhatus.

6. Preemia taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist koos ilmumisandmetega (paberkandjal või elektrooniliselt).

7. Konkursile saabunud esmateoseid hindab MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista esindaja poolt juhatatav 5-liikmeline ekspertkomisjon.

8. Otsus preemia määramise kohta tehakse konsensuse alusel.

9. Konkursi komisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele kuuluvad ainult esitatud kandidaadid, komisjoni koosseis ja otsus.

10. Komisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.02.2015 otsusega nr 12.