Videomat Casino Group sihtkapital

Videomat Casino Group sihtkapital on asutatud AS-i Videomat Casino Group 100 000 kroonisest annetusest 18. oktoobril 2000.a., eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli matematika-informaatika teaduskonna statistika õppetooli või majandusteaduskonna silmapaistva üliõpilase õpinguid.

Videomat Casino Group stipendiumi statuut

1. AS Videomat Casino Group, soovides kaasa aidata Tartu linnas rahvuskultuuri säilimisele ja arendamisele asutas Videomat Casino Group sihtkapitali eesmärgiga toetada Tartu Ülikooli statistika õppetooli silmapaistva üliõpilase õpinguid.

2. Stipendium määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega iga aastal.

3. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes Tartu Postimees välja avaliku konkursi Videomat Casino Group stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis sätestatud tingimused.

4. Stipendiumi võivad taotleda kõik Tartu Ülikooli matemaatika-informaatika teaduskonna statistika õppetooli üliõpilased ja majandusteaduskonna üliõpilased.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
– Taotlus ankeedil;
– Taotleja tegevuse, saavutuste ja õpingute kirjeldus;

– Õppetulemuste väljavõte;
– Ühe õppejõu soovitus.

6. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

7. Stipendiume määratakse Videomat Casino Group sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi arvelt kord aastas.
Sihtkapitali asutamise aastal makstakse stipendiumid välja AS-lt Videomat Casino Group laekunud täiendavast annetusest.

8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest kohalikus ajalehes.

9. Stipendiumi annab üle sihtkapitali asutaja Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital poolt korraldataval pidulikul üritusel.

18.oktoober 2000.a.

Eve Lill – SA Tartu Kultuurkapital, juhataja
Ants Kuusk – AS Videomat Casino Group, juhatuse esimees