Vanemuise fond

Vanemuise fondi statuut

1. Vanemuise fond  on Tartu Kultuurkapitali poolt hallatav fond.

2. Vanemuise fondist saavad stipendiumeid igakuiselt taotleda Vanemuise teatri tehnilised ja loomingulised töötajad enese arendamiseks oma tööga seotud valdkondades ning Vanemuise teatris kunstilisi projekte teostavad lavastajad, kunstnikud (sh. dekoratsiooni-, kostüümi-, valgus- jt. kunstnikud), koreograafid, heliloojad, dirigendid, solistid, näitlejad, orkestrandid, tantsijad jt.

3. Taotlus esitada taotlusvormil.

4. Taotlusi hindab Vanemuise teatri loomenõukogu. Vanemuise fondi poolt kinnitab läbivaadatud taotlused fondi 3-liikmeline nõukogu, kellest kinnitamisel peab osalema vähemalt 2 liiget. Vanemuise fondi nõukogu esitab ettepanekud Tartu Kultuurkapitalile stipendiumite väljamaksmiseks.

5. Vanemuise fondi nõukogu ettepaneku kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

6. Tartu Kultuurkapital kannab Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsuse põhjal summad taotlejatele üle.

7. Stipendiumide saajad ei ole aruandekohustuslikud.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud SA Tartu Kultuurkapital nõukogu 03.02.2014 otsusega nr 20/02.