Vanemuise fond

Vanemuise fondi statuut

  1. Vanemuise fond  on Tartu Kultuurkapitali poolt hallatav fond.
  2. Vanemuise fondist saavad stipendiumeid taotleda Vanemuise töötajad enese arendamiseks oma tööga seotud valdkondades.
  3. Vanemuise fondi nõukogu edastab konkursiteate teatri sisekommunikatsiooni kanalite kaudu (üldlist ja infostend) vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Konkursiteate sisu ja väljakuulutamise otsustab loomenõukogu kord aastas vastavalt fondi võimalustele.
  4. Stipendiumi taotlus tuleb esitada taotlusvormil konkursiteates märgitud aadressil ja tähtajaks.
  5. Tähtajaks saabunud taotlused vaatab läbi Vanemuise fondi nõukogu ja esitab loomenõukogule otsustamiseks. Otsus stipendiumi kohta kajastub loomenõukogu protokollis. Vanemuise fondi nõukogu (vähemalt kaks liiget kolmest) kinnitab otsuse ja edastab väljamaksmiseks Tartu Kultuurkapitalile.
  6. Tartu Kultuurkapitali nõukogu kinnitab saabunud otsuse ja suunab väljamakseks.
  7. Tartu Kultuurkapital kannab Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsuse põhjal summad taotlejatele üle.
  8. Stipendiumide saajad esitavad peale stipendiumi kasutamist Vanemuise fondi nõukogule aruande saadud kogemuse kohta ühe kuu jooksul. Aruanne täidetakse vormile.

 

Rakendussätted

Statuudi käesolev redaktsioon on kinnitatud SA Tartu Kultuurkapital nõukogu 27.04.2021 otsusega nr 25 ja jõustub 27.04.2021

Käesoleva redaktsiooni jõustumisel muutub kehtetuks Vanemuise fondi statuut kinnitatud 03.02.2014 otsusega nr 20/02.