Statuut (taotlemise tingimused)

Jüri Uppini nimelise stipendiumi statuut

1. Jüri Uppini nimelist stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

2. Stipendiumeid antakse välja kord aastas, augustis.

3. Stipendium määratakse Eesti lõõtspillimuusika edendajatele ja lõõtspillimängijatele silmapaistvate tulemuste eest.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes “Postimees”, koduleheküljel www.kultuurkapital.ee ja veebileheküljel http://www.lootspill.ee/ konkursi stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

5. Stipendiumi võivad taotleda lõõtspillimängijad ja Eesti lõõtspillimuusika edendajad.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

6.1. Taotlus ankeedil

6.2. Lühikirjeldus senise tegevuse kohta

6.3. Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus

6.4. Soovituskiri (võimalusel)

7. Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kolm Jüri Uppini poolt nimetatud ja volitatud ning kaks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isikut.

8. Stipendiumifondi suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.

9. Vastavate kandidaatide puudumisel jäetakse stipendium väljaandmata.

10. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

11. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

12. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

13. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Kultuurkapitali veebileheküljel www.kultuurkapital.ee ja stipendiumisaaja(te)le isiklikult.