EMT-Elioni sihtkapital

EMT sihtkapital  asutati AS EMT poolt 10.jaanuaril 1996.a. Annetuse eesmärgiks oli toetada tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja teadlaste koolitust Eestis ja välismaal.

Elioni sihtkapital asutati ASi Eesti Telefon 100 000 kroonisest annetusest 12.detsembril 2000.a. Annetuse eesmärgiks oli toetada Tartu Ülikooli silmapaistva üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsioonialaseid õpinguid.

EMT ja Elioni sihtkapitalid ühinesid 22.jaanuaril 2009.a. Sihtkapitali eesmärgiks on toetada stipendiumiga infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialade täiskoormusega bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi.

EMT ja Elioni sihtkapitali stipendiumi taotlemise statuut

1. EMT ja Elioni sihtkapitali stipendiumi saab taotleda Tartu Kultuurkapitalist. Stipendiumi suurus teatakse konkursi väljakuulutamise ajal.

2. Stipendiumikonkurssi võidakse läbi viia mitte igal aastal, arvestades stipendiumifondi rahalist seisu.

3. EMT ja Elioni stipendiumi saajateks võivad olla infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni erialade täiskoormusega bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeõppe üliõpilased.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja IT Kolledži infokanalites ja Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

5.1. taotlus nimelise stipendiumi taotluse ankeedil (elektrooniliselt);

5.2. väljavõte õppimistulemuste kohta;

5.3.eestikeelne essee (1,5-2 A4, 600-800 sõna) teemal „Milline on minu panus Eesti IT maailmakaardile viimisel?“.

6. Stipendiumitaotlusi hindab sihtkapitali nõukogu koosseisus:

esimees: Elioni/ EMT esindaja;

liikmed: Tartu Ülikooli esindaja, Tartu Kultuurkapitali esindaja.

7. Stipendiumid antakse üle EMT, Elioni või Tartu Kultuurkapitali  esindajate poolt.

8. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel stipendiumi lepingu.

EMT-Elioni stipendiaadid (alates 2009):

2014 stipendiumi välja ei antud

2013 Dmitri Danilov

2012 Tiina Turban ja Tauno Metsalu

2011 stipendiumi välja ei antud

2010 Kaupo Voormansik

2009 stipendiumi välja ei antud

EMT stipendiaadid 2004-2008:

2008  stipendiumi välja ei antud

2007  Siiri Silm

2006   Ago Erik Riet

2005  Ago Erik Riet

2004 Priit Salumaa ja Annemari Päll

Elioni stipendiaadid 2003-2008:

2008  Ljubov Feklistova

2007 Lidia Feklistova

2006 Margus Treumuth

2005 Aleksander Tõnisson

2004 Priit Salumaa

2003 Kaspar Loog