Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia

Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia statuut

1. Preemiale kandideerivad Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad, kes viimasel viiel aastal on avaldanud kõige enam teaduspublikatsioone.

2. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt heakskiidetud ja Tartu Kultuurkapitali poolt kinnitatud viiest liikmest koosnev komisjon.

Komisjoni esimees:

  • Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees või tema poolt nimetatud nõukogu liige.

Komisjoni liikmed:

  • Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna emeriitprofessor, kelle nimetab Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna nõukogu;
  • Neinar Seli poolt nimetatud komisjoni liige;
  • Tartu Kultuurkapitali poolt nimetatud komisjoni liige;
  • Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige, ülemarst.

Komisjoni liige ei või olla ise preemia võimalik kandidaat.

3. Otsuse tegemisel tugineb komisjon kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Andmebaas asub kliinikumi kodulehel (http://www.kliinikum.ee/infokeskus/) ja on kättesaadav kõigile huvilistele. Hinnatakse kliinikumi töötajate poolt eelneva viie kalendriaasta jooksul avaldatud teaduspublikatsioone, mis vastavad ETISe publikatsioonide klassifikaatori kategooriatele 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ja 3.1 ning kus autori töökohana on märgitud Tartu Ülikooli Kliinikum. Võitja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.

4. Preemiat antakse autorile välja mitte sagedamini kui üks kord viie aasta jooksul.

5. Preemia suurus autorile on 4000 eurot.

6. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital teatavad preemia saajast oma kodulehtedel www.kliinikum.ee ja www.kultuurkapital.ee.

7. Preemiatunnistus antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil.

8. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapitalist.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.02.2008 otsusega nr 24/02. Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 27.04.2015 otsusega nr 33.

Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia on saanud:

2018 Külli Kingo

2017 Katrin Õunap

2016 Margus Punab

2015 Jana Jaal

2014 Jaak Kals

2013 Inga Talvik

2012 Tuuli Metsvaht

2011 Katrin Õunap

2010 Margus Punab

2009 Tiina Talvik

2008 Rain Jõgi