Neinar Seli spordivaldkonna stipendiumi statuut

1. Stipendiumeid antakse välja kord aastas sportlikule perekonnale, Tartus õppivale (gümnaasium või ülikool) ja töö kõrvalt tippspordiga tegelevale sportlasele, spordipedagoogile (treenerile, kehalise kasvatuse õpetajale) ja spordiveteranile. Sportlik perekond on see, kus kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt tervisespordi või spordiga. Stipendiumi eesmärk on toetada stipendiumi saaja(te) sportlike võimete arendamist ning tema vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist tulevikus.

2. Stipendiumit taotleda ja kandidaate esitada võivad nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui füüsilised isikud.

3. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi stipendiumi taotlemiseks ajalehes “Postimees” ja veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.estiko.ee/fond, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:
4.1. Taotlus või esildis ankeedil;
4.2. Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus.

5. Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud 6-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kolm Neinar Seli poolt nimetatud ja volitatud ning kolm Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isikut. Stipendiumikomisjon võtab arvesse eelnevate aastate taotlusi.

6. Stipendiumifondi suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

7. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

8. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

9. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

10. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.estiko.ee/fond ning stipendiumisaajatele isiklikult.

11. Stipendiumid antakse üle detsembris Tartu spordihooaja lõpuüritusel.

Statuudi uus redaktsioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 28.10.2015 otsusega nr 62.

Neinar Seli nimelise stipendiumi on saanud:

2022

Sportlik perekond on perekond Kivil (stipendium 1000 eurot)

Õppiv noorsportlane on Karmen Bruus(stipendium 1000 eurot)

Töötav tippsportlane on Janelle Uibokand(stipendium 1000 eurot)

Spordiveteran on Juhan Tennasilm (stipendium 1000 eurot)

Spordipedagoog on Kersti Viru ja Mehis Viru(stipendium 1000 eurot)

2021

Sportlik perekond on perekond Sorge (stipendium 1000 eurot)

Õppiv noorsportlane on Eliise Mikomägi(stipendium 1000 eurot)

Töötav tippsportlane on Julia Beljajeva(stipendium 1000 eurot)

Spordiveteran on Urmas Treier (stipendium 1000 eurot)

Spordipedagoog on Natalja Kotova(stipendium 1000 eurot)

2020

Sportlik perekond on Reigo Pihlak perekond (stipendium 1000 eurot)

Õppiv noorsportlane on Marielle Kleemeier (stipendium 1000 eurot)

Töötav tippsportlane on Diana Suuman (stipendium 1000 eurot)

Spordiveteran on Andrus Mutli (stipendium 1000 eurot)

Spordipedagoog on Tiina Tooding (stipendium 1000 eurot)

2019

Sportlik perekond Mölder (stipendium 1000 eurot)

Õppiv noorsportlane Margit Kalk (stipendium 1000 eurot)

Töötav tippsportlane Kaspar Sula (stipendium 1000 eurot)

Spordiveteran Margus Kirt (stipendium 1000 eurot)

Spordipedagoog Rein Aule (stipendium 1000 eurot)

2018

 • Sportlik perekond Pukk, stipendium 1000 eurot
 • Spordipedagoog  Sirje Eomõis, stipendium 1000 eurot
 • Spordiveteran Nora Kutti, stipendium 1000 eurot
 • Õppiv noorsportlane Mattias Kuusik, stipendium 1000 eurot
 • Töötav tippsportlane Jaak-Heinrich Jagor, stipendium 1000 eurot

2017

 • Sportlik perekond Asi, stipendium 1000 eurot
 • Spordipedagoog  Aksel Rei, stipendium 1000 eurot
 • Spordiveteran Tea Lang, stipendium 1000 eurot
 • Õppiv noorsportlane Karel Tilga, stipendium 1000 eurot
 • Töötav tippsportlane Kenny Kivikas, stipendium 1000 eurot

2016

 • Sportlik perekond Jeremejev, stipendium 1000 eurot
 • Spordipedagoog  Mart Siliksaar, stipendium 1000 eurot
 • Spordiveteran Enno Akkel, stipendium 1000 eurot
 • Õppiv noorsportlane Kregor Zirk, stipendium 1000 eurot
 • Töötav tippsportlane Jaak-Heinrich Jagor, stipendium 1000 eurot

2015

 • Sportlik perekond Eensaar, stipendium 1000 eurot
 • Spordipedagoog  Kristina Noor, stipendium 1000 eurot
 • Spordiveteran Arvo Kütt, stipendium 1000 eurot
 • Õppiv noorsportlane Ruslan Eskov, stipendium 1000 eurot
 • Töötav tippsportlane Juhan Mettis, stipendium 1000 eurot

2014

 • sportlik perekond Lemberg, stipendium 500 eurot
 • treener Heiki Toots, stipendium 500 eurot
 • spordiveteran Peep Päll, stipendium 500 eurot
 • naissportlane Erika Kirpu, stipendium 500 eurot
 • meessportlane, Rasmus Mägi, stipendium 500 eurot

2013

 • sportlik perekond Põvvat, stipendium 400 eurot
 • treener Tiina Torop, stipendium 400 eurot
 • spordiveteran Piret Silm, stipendium 400 eurot
 • naissportlane Julia Beljajeva, stipendium 400 eurot
 • meessportlane Rasmus Mägi, stipendium 400 eurot

2012

 • sportlik perekond Kivil, stipendium 400 eurot
 • treener Kaja Hermlin, stipendium 400 eurot
 • spordiveteran Esta Pilt, stipendium 400 eurot
 • naissportlane Grete Treier, stipendium 400 eurot
 • meessportlane Sten Kalder, stipendium 400 eurot

2011

 • sportlik perekond Zimmermann, stipendium 400 eurot
 • treener Lauri Rand, stipendium 400 eurot
 • spordiveteran Malle Elvet, stipendium 400 eurot
 • naissportlane Anna Iljuštšenko, stipendium 400 eurot
 • meessportlane Peeter Kümmel, stipendium 400 eurot

2010

 • sportlik perekond Rõõm, stipendium 5000 krooni
 • treener Annelii Jaal, stipendium 5000 krooni
 • spordiveteran Aino Sirkel, stipendium 5000 krooni
 • naissportlane Eveli Saue, stipendium 5000 krooni
 • meessportlane Juhan Mettis, stipendium 5000 krooni

2009

 • sportlik perekond Tammjärv, stipendium 10 000 krooni
 • treener Karin Värk, stipendium 5000 krooni
 • spordiveteran Mart Muhel, stipendium 5000 krooni
 • tervislikke eluviise propageeriv kollektiiv Tartu Raatuse Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni
 • naissportlane Anna Iljuštšenko, stipendium 7500 krooni
 • meessportlane Art Raudva, stipendium 7500 krooni

2008

 • sportlik perekond Mägi, stipendium 10 000 krooni
 • treener Evi Mölder, stipendium 5000 krooni
 • spordiveteran Martin Kutman, stipendium 5000 krooni
 • naissportlane Kaire Leibak, stipendium 5000 krooni
 • meessportlane Tiidrek Nurme, stipendium 5000 krooni

2007

 • sportlik perekond Nirk, stipendium 10 000 krooni
 • treener Maire Kamarik, stipendium 10 000 krooni
 • spordiveteran Niina Leppsoo, stipendium 10 000 krooni
 • tervislikke eluviise propageeriv kollektiiv Tartu linna pensionäride organisatsioon Kodukotus, stipendium  10 000 krooni
 • naissportlane Kati Tolmoff, stipendium 10 000 krooni
 • meessportlane Kristjan Kais, stipendium 10 000 krooni

2006

 • sportlik perekond Tolmoff, stipendium 10 000 krooni
 • treener Monika Haava, stipendium 5000 krooni
 • spordiveteran Anatoli Sillari, stipendium 5000 krooni
 • tervislikke eluviise propageeriv kollektiiv Tartu Suusaklubi, stipendium  10 000 krooni
 • naissportlane Eveli Saue, stipendium 5000 krooni
 • meessportlane Marko Luhamaa, stipendium 5000 krooni

2005

 • sportlik perekond Rööpson, stipendium 10 000 krooni
 • treener Annely Ojastu, stipendium 5000 krooni
 • spordiveteran Nora Kutti, stipendium 5000 krooni
 • tervislikke eluviise propageeriv kollektiiv Võimlemisklubi Rütmika, stipendium 10 000 krooni
 • naissportlane Mirjam Liimask, stipendium 5000 krooni
 • meessportlane Peeter Becker, stipendium 5000 krooni

2004

 • sportlik perekond Teppan, stipendium 5000 krooni
 • treener Ernst Ehaveer, stipendium 5000 krooni
 • naissportlane Kati Tolmoff, stipendium 5000 krooni
 • meessportlane Tarmo Tootsi, stipendium 5000 krooni