Jüri Kärneri mälestusfond

Jüri Kärneri mälestusfondi asutasid Tartu Ülikool ja Tartu Rotary klubi 2012.aastal.

Mälestusfondi toetamiseks saab SAle Tartu Kultuurkapital teha annetusi kasutades märgusõna “Jüri Kärner”.  Füüsilisest isikust annetajal lisada selgitusse ka enda isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks.

Jüri Kärner  (25.04.1940-25.09.2010) oli taasiseseisvunud Eesti esimene rektor Tartu Ülikoolis aastatel 1988-1993. Tema rektoriks oleku ajal toimusid ülikoolis suured muutused: taasavati usuteaduskond ja filosoofiateaduskond, rajati sotsiaalteaduskond taastati magistrantuur ja doktorantuur ning valiti korralised professorid, tegevust alustas üliõpilasedustus. Rektoriameti kõrval oli Jüri Kärner  rahvusvahelise haardega teadlane ja õppejõud. Tema teadustöö põhisuunad olid terviseuuringud ja biomeditsiin, sh arengubioloogia, rakubioloogia ja koebioloogia. Jüri Kärner lõpetas Tartu Riikliku Ülikooli bioloogina. 1986.aastal pälvis ta professoritiitli ning alates 1993.aastast  töötas ta ülikoolis üldzooloogia korralise professorina.

Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumi statuut

1. Jüri Kärneri mälestusfondi asutasid Tartu Kultuurkapitali juurde Tartu Ülikool ja Tartu Rotary Klubi eesmärgiga jäädvustada Jüri Kärneri elutööd  teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina.

2. Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumiga toetatakse Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi.

3. Väljamakstavate stipendiumite arvu, suuruse ja taotluste esitamise tähtaja otsustab mälestusfondi nõukogu.

4. Stipendiumi saab taotleda üks kord aastas. Tartu Kultuurkapital kuulutab stipendiumikonkursi välja Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Rotary Klubi veebilehel ning Tartu Ülikooli infokanalites hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

– taotlus (Tartu Kultuurkapitali nimelise stipendiumi taotlemise ankeet),

– kokkuvõte senise hariduskäigu ja erialase tegevuse kohta,

– ülevaade tulevikuplaanide kohta,

– dekanaadi poolt väljastatud tõend õppetulemuste kohta,

– juhendaja soovitus.

6. Stipendiumite saajad valib välja mälestusfondi nõukogu, kelle ettepanekud kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

7. Stipendiumid antakse üle Tartu Rotary Klubi aastapäevapeol või mälestusfondi nõukogu ettepanekul mõnel muul pidulikul sündmusel.

8. Stipendiumi saajatest teavitatakse Tartu Kultuurkapitali ja Tartu Rotary Klubi veebilehel ning Tartu Ülikooli infokanalites.

9. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse ka aruandluse kord ja tähtajad.

10. Stipendiumi saajale on stipendium tulumaksuvaba.

 

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.02.2015 otsusega nr 11.

Stipediaadid:

2023
Agnes Vask 2000 eurot magistriõpinguteks Tartu Ülikooli
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2022
Jürgen Hendrik Voitka 2500 eurot magistriõpinguteks Tartu Ülikooli
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2021
Sandra Lisbeth Heinlo 2000 eurot magistriõpinguteks Tartu Ülikooli
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2020
Marion Villemson
2000 eurot magistriõpinguteks Tartu Ülikooli
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2019
Anna Katt 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval;

Lauri Palumets 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval.

2018
Paula Solvak 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2017
Maria Metsaorg 2500 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli
gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2016
Kadri Mardo 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

Johanna Elmik 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval

2015
Allar Nirk 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval;
Merit Lukka 2000 eurot
magistriõpinguteks Tartu Ülikooli gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja õppekaval.