Vilhelm Fischmanni sihtkapital

Vilhelm Fischmanni sihtkapital on asutatud perekond Fischmanni mälestuseks Vilhelm Fischmanni enese poolt 06.juunil 1997. aastal eesmärgiga aidata kaasa arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordielu arengule Tartu linnas.

Vilhelm Fischmanni stipendiumi statuut

1. Vilhelm Fischmanni sihtkapital on moodustatud Vilhelm Fischmanni poolt Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital haldusse antud hoone Raekoja plats 8 renditulust. Sihtkapitali võivad täiendavaid sissemakseid teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

2. Vilhelm Fischmanni sihtkapitali loomise eesmärgiks on kaasa aidata arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordielu arengule Tartu linnas.

3. Stipendiume määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega igal aastal.

4. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Vilhelm Fischmanni stipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada elektrooniline taotlusankeet loomingulise tegevuse või kultuuri-, spordiprojekti kirjeldus ja võimalusel soovituskiri.

5. Stipendium määratakse loominingulise tegevuse toetamiseks arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordi valdkonnas.

6. Stipendiume määratakse Vilhelm Fischmanni sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi arvelt 25% arhitektuurialaseks arenguks, 25% klassikalise muusika arenguks ja 50% spordielu edendamiseks. Stipendiume määratakse kord aastas. Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogul on õigus muuta eelnimetatud protsente juhul, kui investeerimisest saadav kasum on liiga väike mitme stipendiumi määramiseks.

7. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital on kantud Vabariigi Valitsuse 08.02.2000 korraldusega nr 94-k tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, millest tulenevalt on Tartu Kultuurkapitali poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

9. Sihtastus Tartu kultuurkapital esitab asutajale aruanded Vilhelm Fischmanni sihtkapitali kasutamisest ja käsutamisest.

01.10.2000

Riho Illak – SA Tartu Kultuurkapital, nõukogu esimees
Vilhelm Fischmann – asutaja