Raskejõustiku fond

Raskejõustiku fondi stipendiumi  statuut

1. Raskejõustiku fondi stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

2. Stipendiumeid antakse välja kaks korda aastas taotluste alusel järgmistel aladel: kulturism, fitness, jõutõstmine ja rammumehe võistlus.

3. Stipendiumit taotleda ja kandidaate esitada võivad nii spordiorganisatsioonid, perekonnad kui füüsilised isikud.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi stipendiumi taotlemiseks võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

  • avaldus elektroonilisel blanketil
  • stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus

6. Stipendiumi(d) määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud Raskejõustiku fondi 3-liikmeline halduskogu.

7. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega ja samas avalikustatakse stipendiumifondi suurus.

8. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

9. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

10. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

11. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest stipendiumisaajatele isiklikult ja Kultuurkapitali veebileheküljel.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 15.04.2005 otsusega nr 50/04