Artiklid ajalehtedes

Herbert Kuurme mälestusfondi on annetatud üle 80 000 krooni

Ülle Koppel

13. juulil 2006 tähistasime kauaaegse Põltsamaa koguduse õpetaja, Põltsamaa linna aukodaniku Herbert Kuurme (13.07.1911-16.04.2005) 95. sünniaastapäeva ja kirjutasime alla mälestusfondi asutamise lepingule.

Mälestuspäeval koguneti Põltsamaa kalmistul mälestushetkeks Herbert Kuurme haual, mälestuspalve pidas Tartumaa praost Joel Luhamets. Peale mälestushetke kalmistul koguneti H. Kuurme nimelise mälestusfondi asutamislepingu allkirjastamisele Põltsamaa kirikus.

Lepingu allkirjastasid Herbert Kuurme lesk Asta Kuurme, lapsed Mart Kuurme, Jaan Kuurme, Tõnis Kuurme ja Tiina Sarjas, Eesti Abistamisekomitee esimees New Yorkist Endel Reinpõld, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku poolt assessor Joel Luhamets, Põltsamaa Linnavalitsuse nimel abilinnapea Tiit Kulu ja mälestusfondi haldajana Tartu Kultuurkapitali poolt juhataja Ülle Koppel. Esmase panusena annetas fondi Eesti Abistamise Komitee New Yorgist ja H.Kuurme lapsed. Kokku on fondi annetatud 7.augusti 2006.a. seisuga 80 219 krooni.

H. Kuurme mälestusfond hakkab toetama ülikoolide usuteaduskondade üliõpilaste õpinguid ning usuteaduskondade lõpetajaid, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna kohaliku kirikukoguduse tegevuses vähemalt 2-3 aastat, osates ära kuulata inimesi ja olla hea suhtleja ning tegelda enesetäiendamisega. Esimene taotluste esitamise tähtaeg stipendiumikonkursile on 10.jaaanuar 2007.a.

Vastavalt mälestusfondi asutamislepingule on fondi halduskogu 5-liikmeline ja nimetatud järgmises koosseisus: Joel Luhamets Tartumaa praost, Endel Reinpõld Eesti Abistamise Komitee esimees, New Yorki Pauluse koguduse esimees, Tiina Sarjas Kuurmete perekonna esindaja, Peeter Paenurm Tartu Maarja koguduse õpetaja, Tartu Kultuurkapitali nõukogu liige ja Ove Sander EELK Usuteaduste Instituudi Pastoraalseminari juhataja. Fondi halduskogu peamisteks ülesanneteks on fondi kasvatamine ja ettepanekute tegemine stipendiumide väljamaksmiseks.

Täname kõiki, kes vastavalt oma võimalustele ja südametunnistusele mälestusfondi asutamisele kaasa aitasid: Endel Kiisk, Ants Paju, Aino Kasemets, Kalev Kasemets, Tiiu Elmet, Eda Meier, Riho Laanes, Joel Luhamets, Aino Põldre, Aita Kuivits, Helvi Laas, Toomas Reinpõld, Aide Vahtra, Anatoli Makarevitš, Vaike Käosaar, Silvi Haller, Ilme-Tiiu Tinni, Helle Niglas, Helmi Laur, Endel Reinpõld, Mare ja Rein-Roman Varuškin, Lints, Jaak Uudla, Asta Kuurme, Mart Kuurme, Jaan Kuurme, Tõnis Kuurme, Aarne ja Tiina Sarjas, Rait Sarjas, Kristjan Kuurme, Kaur Kuurme,

Eesti Abistamise Komitee New York’ist, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Põltsamaa Linnavalitsus. Mälestusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetusi saab teha Põltsamaa kiriklas annetuslehtedele või Tartu Kultuurkapitali arveldusarvele 101020 5205 0006 Ühispanka märgusõna “H.Kuurme fond” all, lisades tulumaksu tagasisaamiseks ka isikukoodi.

(Koppel, Ü. 2006. H. Kuurme mälestusfondi on annetatud üle 80 000 krooni. Vali Uudised, 9. august.)


Herbert Kuurme fond asutatud

Rita Puidet

Tartu Kultuurkapitali juures asub paarkümmend nimelist fondi ja kümmekond eristipendiumi. 13. juulil asutati Põltsamaal lisaks veel üks – Herbert Kuurme fond.

Mõtte algatada legendaarse Põltsamaa kirikuõpetaja praost emeeritus Herbert Kuurme  (13.7.1911–16.4.2005) mälestuseks stipendium, mis oleks mõeldud usuteaduskonna üliõpilastele, käis möödunud aastal välja endine põltsamaalane, praegu Ameerikas elav Heino Puhk. Sellest andis aastavahetuse eel Eesti Kirikule teada New Yorgi koguduse juhatuse ja Eesti Abistamiskomitee esimees Endel Reinpõld, kes võttis enda hooleks asjaajamise.

Herbert Kuurme 95. sünniaastapäeval, 13. juulil allkirjastatigi Põltsamaal kiriku leerisaalis fondi asutamisleping. Lepingu allkirjastasid assessor Joel Luhamets, Endel Reinpõld, Põltsamaa abilinnapea Tiit Kulu ja perekonna esindajatena Herbert Kuurme lesk Asta Kuurme, pojad Mart, Jaan ja Tõnis Kuurme ning tütar Tiina Sarjas. Fondi haldajaks sai Tartu Kultuurkapitali juhataja Ülle Koppel.

Lepinguga sätestatakse, et loodud fondist hakkavad toetust saama ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ning usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna kohaliku koguduse tegevuses vähemalt 2–3 aastat, ütleb fondi haldaja.  Esmaspäevaks, 7. augustiks oli fondi laekunud 80 219 krooni, 5000-kroonilise annetuse on teinud EELK konsistoorium.

Enne pidulikku lepingu allkirjastamist käidi igavikku lahkunud vaimuliku haual, kus mälestuspalve pidas Herbert Kuurme järel Põltsamaa kogudust teeninud õpetaja, Tartumaa praost Joel Luhamets. Sõna võtsid koguduse praegune õpetaja Markus Haamer, Endel Reinpõld, Jaan Kuurme ning Ülle Koppel.

Praost emeeritus Herbert Kuurme teenis Põltsamaa kogudust 60 aastat ja tema eestvedamisel taastati II maailmasõjas põlenud kirik.

Kandideerida Kuurme-nimelisele stipendiumile saab 10. jaanuarini 2007, edaspidigi jääb kandideerimise tähtajaks jaanuari esimene pool. Annetusi saavad aga kõik soovijad teha Tartu Kultuurkapitali kontole Ühispangas 10102052050006, märgusõna “H. Kuurme mälestusfond”, märkides ära oma isikukoodi tulumaksu tagasisaamiseks.

(Puidet, R. 2006. Herbert Kuurme fond astutatud. Eesti Kirik, 11. august.)


Tartu Kultuurkapitali juurde asutatakse Herbert Kuurme mälestusfond

Ülle Koppel

Neljapäeval, 13.juulil 2006 tähistatakse kauaaegse Põltsamaa koguduse õpetaja, Põltsamaa aukodaniku Herbert Kuurme (13. 07. 1911–15. 04. 2005) 95. sünniaastapäeva ja kirjutatakse alla mälestusfondi asutamise lepingule.

Lepingu allkirjastavad H. Kuurme lesk Asta Kuurme, lapsed Mart Kuurme, Jaan Kuurme, Tõnis Kuurme ja Tiina Sarjas, Eesti Abistamisekomitee esimees New Yorgist Endel Reinpõld, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku assessor Joel Luhamets ja Põltsamaa abilinnapea Tiit Kulu.

H. Kuurme mälestusfond hakkab toetama ülikoolide usuteaduskondade üliõpilaste õpinguid ning usuteaduskondade lõpetajaid, kes on ennast näidanud pühendunud vaimulikuna kohaliku kirikukoguduse tegevuses vähemalt 2–3 aastat. Oskavad ära kuulata inimesi ja olla hea suhtleja ning tegelda enesetäiendamisega.

Esimese panuse fondi tegid Eesti Abistamise Komitee New Yorgist ja H. Kuurme lapsed. Stipendiumifond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

H. Kuurme oli kauaaegne Põltsamaa koguduse õpetaja, kelle eestvedamisel taastati sõjas põlenud Põltsamaa kirik. Ta teenis ühte Eesti suurimat kogudust rahvalähedase õpetajana.

(Koppel, Ü. 2006. Tartu Kultuurkapitali juurde asutatakse Herbert Kuurme mälestusfond. Vooremaa, 13. juuli.)