AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapital

AS Pristis Koolinoorte turvalise arengu sihtkapital on asutatud Pristis AS poolt 06.novembril 2000.aastal.

Annetuse eesmärgiks on toetada Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks.

AS Pristis Koolinoorte turvalise arengu sihtkapitali võivad teha annetusi kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

AS Pristis Koolinoorte turvalise arengu sihtkapital paigutatakse tulu saamiseks krediidiasutuste investeerimisfondidesse, mille arvelt toimub igaaastane stipendiumide väljamaksmine.

AS Pristis Koolinoorte turvalise arengu stipendiumi statuut

1. Pristis AS, soovides kaasa aidata Tartu linnas rahvuskultuuri säilimisele ja arendamisele asutas Pristis AS sihtkapitali, eesmärgiga toetada Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks.

2. Stipendium määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega igal aastal.

3. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes Tartu Postimees välja avaliku konkursi Koolinoorte Turvalise Arengu stipendiumi taotlemiseks võttes aluseks käesolevas statuudis sätestatud tingimused.

4. Stipendiumi võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle tegevus on suunatud noortele.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

  • Taotlus ankeedil;
  • Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus;
  • Ülevaade senisest tegevusest.

6. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

7. Stipendium määratakse Koolinoorte Turvalise Arengu sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi arvelt kord aastas.

8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest oma kodulehel.

20. november 2002.a.

Hele Everaus – SA Tartu Kultuurkapital, nõukogu esimees 
Tauno Liiv – Pristis AS, juhatuse liige