Nimelised allfondid

 • Kristin Aavakivi toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on toetada rasket südamehaigust (kardiomüopaatiat) põdenud Kristin Aavakivi.
  Loe lähemalt
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkooli fond
  Fondi eesmärgiks on toetada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli motiveeritud ja edukaid õppijaid nende õppetöös ning tõsta huvi tervishoiuvaldkonna õpingute vastu. Fond asutati Tartu Tervishoiu Kõrgkooli poolt 28.07.2020.a.
  Loe lähemalt
 • EMT – Elioni sihtkapital
  AS Eesti Mobiiltelefoniga sõlmiti 10.01.1996.a. koostööleping Tartu kultuurielu edendamiseks, stipendiumide väljamaksmiseks. 03.04.2003.a. asutati EMT sihtkapital eesmärgiga toetada tehnika- ja majandusteaduste üliõpilaste ja teadlaste õpinguid.
  AS Eesti Telefon asutas 12.12.2000.a. omanimelise sihtkapitali, mille eesmärgiks oli toetada Tartu Ülikooli üliõpilase infotehnoloogia ja telekommunikatsioonialaseid õpinguid. 2004.aastal nimetati sihtkapital seoses ettevõtte nime muutumisega ümber Elion sihtkapitaliks.
  EMT ja Elion sihtkapitalid ühinesid 22.01.2009.a.
  Loe lähemalt
 • Heino Elleri sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa muusikahariduse edendamisele ja tunnustada muusikaõpetajaid. Stipendium määratakse H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli õpilastele ja õpetajatele silmapaistvate tulemuste eest. Sihtkapitali asutas Heino Elleri nimeline Tartu muusikakool 13.02.2004.a.
  2014. aasta septembris asutati sihtkapitali juurde Elleri kontsertklaveri allfondsooviga koguda annetusi H.Elleri nim.Tartu Muusikakooli uude õppehoonesse Eduard Tubina saali kontsertklaveri ostmiseks. 2015.aastal osteti kontertklaver “Steinway  & Son”, mida esitleti sama aasta 8.oktoobril. Info SIIT.
  Loe lähemalt
 • Eesti Lennuakadeemia fond
  Fondi eesmärgiks on edendada Eesti lennundusharidust, tõsta lennuohutuse taset ja kaasata üldsust lennundushariduse rahastamisse. Fond asutati 21.12.2006.a. Fondi asutamisel oli õppeasutuse nimi Tartu Lennukolledž, mis nimetati 01.09.2008.a. ümber Eesti Lennuakadeemiaks.
  Loe lähemalt
 • Festivitas Canens’i fond
  Fondi eesmärgiks on propageerida ja hoida klassikalise muusika ja teiste kaunite kunstide traditsioone, korraldada erilisi ja meeldejäävaid muusikapäevi atraktiivse ja meeldejääva kultuuriprogrammi ja teatrietendustega. Asutaja AS Festivitas Canens 02.07.2007.a.
 • Vilhelm Fischmanni sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa arhitektuuri, klassikalise muusika ja spordielu arengule Tartu linnas. Sihtkapitali asutas 06.06.1997.a. Austraalias elanud eestlane Vilhelm Fischmann (21.05.1909- 03.11.2008).
  Loe lähemalt
 • Hansafond
  Fondi eesmärgiks propageerida ja hoida Hansaliikumise traditsiooni, korraldada erilisi ja meeldejäävaid Hansapäevi atraktiivse ja meeldejääva kultuuriprogrammi ja stiilse laadaga. Fondi asutas SA Tartu Muusikafestival 26.05.2007.a.
 • Kivisilla Fond
  Fondi eesmärgiks aidata kaasa Tartu sümboli Kivisilla taastamisele ja sellele, et Tartu raekoja platsil taastatakse endine arhitektuuriline ansambel ning kahte Emajõe kallast ühendaks taas ajalooline Kivisild. Fondi asutas Kivisilla Taastamise Selts 26.10.2007.a.
 • Herbert Kuurme mälestusfond
  Mälestusfondi eesmärgiks on jäädvustada Herbert Kuurme elutööd rahvalähedase koguduse õpetajana ning aidata kaasa noorema põlvkonna vaimulike töö motiveerimisel või teoloogia eriala üliõpilase õpingutele. Mäelestusfond asutati perekonna ja sõprade poolt 13.07.2006.a.
  Loe lähemalt
 • Laste ande arengu fond
  Fondi eesmärgiks on toetada alla 18-aastaseid, kel on silmapaistvaid tulemusi kaunite kunstide, hariduse ja kehakultuuri valdkonnas ning kelle ande arendamine vajab toetust. Sihtkapitali asutasid Saku Õlletehas ja Vanemuise Selts 15.10.1996.a.
  Loe lähemalt
 • AS Linnaehitus sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on vabariikliku kunstinäituse korraldamine Tartus. Sihtkapitali asutas AS Linnaehitus 01.06.2005.a. Teemanäitust korraldati 2006. ja 2007.aastal. AS Linnaehitus ühendati 2010.aastal ASga Nordecon. 2015.aastast on sihtkapitali eesmärgiks edendada kunstielu Tartu linnas ning toetada ja tunnustada kunsti valdkonnas tegutsevaid loovisikuid.
  Loe lähemalt
 • Lõunakeskuse sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on arendada ja edendada Tartu ja Lõuna-Eesti laste ja noorte sporditegevust ning tervislikke eluviise. Sihtkapitali asutas Lõunakeskus OÜ 16.10.2009.a.
  Loe lähemalt
 • Uku Masingu sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on Uku Masingu pärandi uurimise, korraldamise, säilitamise ja levitamise toetamine. Sihtkapitali asutas Uku Masingu Kolleegium 12.12.1997.a.
  Loe lähemalt
 • Prima Vista fond
  Fondi eesmärgiks on tõsta Tartu vaimuelu kvaliteeti, arendada kirjandusfestival Prima Vista üheks kirjanduselu tähtsündmuseks ja toetada kirjandusvaldkonna loomeisikuid. Fondi asutas MTÜ Kirjandusfestival Prima Vista 12.03.2007.a.
  Loe lähemalt
 • AS Pristise Koolinoorte turvalise arengu sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on toetada Tartu koolinoorte võimalusi turvaliseks vabaaja veetmiseks. Sihtkapitali asutas AS Pristis 6.11.2000.a.
  Loe lähemalt
 • Raskejõustiku fond
  Fondi eesmärgiks on aidata kaasa eesti raskejõustiku edendamisele (kulturism, fitness, jõutõstmine, rammumehe võistlus). Fondi asutas eraettevõtja Marko Terasmaa 22.04.2005.a.
  Loe lähemalt
 • Ago Russaku sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli klaveriosakonna ühe õpilase toetamine. Ago Russaku sihtkapital on asutatud perekonna poolt 06.12.1996.a.
  Loe lähemalt
 • Vello Saage sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks Tartu gümnaasiumide õpilaste kirjandusliku omaloomingu edendamine. Sihtkapitali asutasid Tartu Forseliuse Gümnaasiumi vilistlased 28.11.1997.a. Gümnaasium reorganiseeriti põhikooliks ja kannab alates 01.09.2013.a. nime Tartu Forseliuse Kool.
  Loe lähemalt
 • Neinar Seli sihtkapital
  Neinar Seli sihtkapitalil on kaks alakapitali: sport ja meditsiin.
  Spordivaldkonna alakapitali eesmärgiks on aidata kaasa eesti spordi edendamisele. Sihtkapitali asutas Neinar Seli 25.05.2004.a.
  Meditsiinivaldkonna alakapitali eesmärgiks on aidata kaasa eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele. Alakapitali asutas Neinar Seli 06.03.2008.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu Descartes’i Lütseumi toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa Descartes’i Lütseumi eesmärkidele ja arengule ning edendada õpilaste ja õpetajate loovtegevust. Fondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond 25.04.2007.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu Forseliuse Kooli toetusfond (endine Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfond)
  Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa kooli arengule ja eesmärkidele. Toetusfond asutati seoses Tartu Forseliuse Gümnaasiumi 50.aastapäevaga. Fondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond 14.02.2007.a. Fondi asutamisel kandis see nime Tartu Forseliuse Gümnaasiumi toetusfond. 2013.aastal muutus gümnaasium põhikooliks ja seoses sellega muutus fondi nimi Tartu Forseliuse Kooli toetusfondiks.
  Loe lähemalt
 • Tartu Hansa Rotary Klubi Noorte arengu fond (endine Koolinoorte arengu fond) (tegutses aastatel 2005-2016)
  Fondi eesmärgiks on toetada 10-24 aastaseid noori, kellel on soov ja tahe omandada teadmisi, oskusi ja väärtusi, mis loovad täiendavaid eeldusi isiksuse arenguks ning kellel on soov õppida edasi nii Eestis kui välismaal. Fondi asutas Tartu Hansa Rotary Klubi 30.08.2005.a.
  2015. aastal nimetati fond ümber Tartu Hansa Rotary Noorte arengu fondiks.
  Fond suleti 2017.aastal
  Loe lähemalt
 • Miina Härma Gümnaasiumi toetusfond
  Eesmärgiks on aidata kaasa Miina Härma Gümnaasiumi eesmärkidele ja arengule. Toetusfondiondi asutasid kooli vilistlased 13.10.2006.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu Karlova Gümnaasiumi toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on toetada ja tunnustada muusikahariduse arengut Tartu Karlova Gümnaasiumis, eeskätt koolis tegutsevaid koorikollektiive ja nende dirigente. Toetusfondi asutasid kooli lapsevanemad ja vilistlased 22.12.2010.a.
 • Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on edendada õpilaste ja õpetajate enesetäiendust ja loovtegevust. Toetusfondi asutas Tartu Kunstigümnaasium 22.11.2005.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu Raatuse Gümnaasiumi toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa Tartu Raatuse Gümnaasiumi eesmärkidele ja arengule. Toetusfondi asutasid kooli vilistlased ja juhtkond 06.03.2008.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on tutvustada, propageerida ja hoida Eesti laulu- ja tantsupidude pikaajalist tradistsiooni ning korraldades meeldejäävaid laulu- ja tantsupidusid. Sihtkapitali asutasid Tartu Linnavalitsus, Vanemuise Selts, EMÜ Rahvakunstiansambel Tarbatu, Tartu Noortekoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori Vilistlaskoor ja Puhkpilliorkester Tartu 16.05.2008.a.
  Loe lähemalt
 • Otto Tauri nimeline tulevaste lendurite stipendiumifond
  Fondi eesmärgiks on innustada ja toetada enim silmapaistnud Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasi. Fondi asutas Otto Tauri perekond 28.05.2004.a.
  Loe lähemalt
 • Jüri Uppini sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on aidata kaasa eesti lõõtspillimuusika edendamisele ja lõõtspillimängijate tunnustamisele. Sihtkapitali asutas Jüri Uppin 11.05.2004.a.
  Loe lähemalt
 • Vanemuise fond
  Fondi eesmärgiks on edendada eesti kunsti- ja teatrielu ning pakkuda kõrgkultuurilist meelelahutust, tõsta Tartu mainet hea elukvaliteediga keskkonnana ja innustada loomeisikuid. Fondi asutas Teater Vanemuine 12.10.2006.a.
  Loe lähemalt
 • Erika Veskimets-Solomi fond
  Fondi eesmärgiks toetada Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli lauluosakonna klassikalise laulu eriala õpilasi. Fondi asutas Erika-Veskimets Solomi Kanadas elav poeg Matti Veskimets 16.11.2005.a.
  Loe lähemalt
 • Videomat Casino Groupi sihtkapital
  Eesmärgiks on toetada Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ja statistika õppetooli silmapaistvate üliõpilase õpinguid. Sihtkapitali asutas AS Videomat Casino Group 18.10.2000.a.
  Loe lähemalt
 • Zonta Tartu Klubi fond
  Fondi eesmärgiks on toetada ja tunnustada oma tööle pühendunud naisi. Fondi asutas MTÜ Tartu Zonta Klubi 08.03.2007.a. (ümber nimetatud MTÜ Zonta Tartu Klubi).
  Loe lähemalt
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi Arengufond
  Arengufondi eesmärgiks aidata kaasa ja edendada eesti tervishoiu üldist arengut ning meditsiiniteaduse propageerimist ja edendamist, eesti tervishoiuteadlaste tunnustamist. Arengufondi asutas Tartu Ülikooli Kliinikum 07.10.2008.a.
  Loe lähemalt
 • Hotell London sihtkapital (2009-2022)
  Sihtkapitali eesmärgiks aidata kaasa ja edendada eesti / Tartu kunsti- ja teatrielu, innustada ja tunnustada loomeisikuid. Sihtkapitali asutas Hotell London OÜ 01.04.2009.a.
  Loe lähemalt
 • Hotell Pallas sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks aidata kaasa ja edendada eesti / Tartu teadlaste loovust ja arenguvõimalusi innustada ja tunnustada loomeisikuid. Sihtkapitali asutas Hotell Pallas OÜ 25.08.2011.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskuse fond
  Fondi eesmärgiks on innustada ja tunnustada sotsiaalala töötajaid/üliõpilasi/vabatahtlikke. Fondi asutas Tartu Vaimese Tervise Hooldekeskus  06.03.2009.a.
  Loe lähemalt
 • Jaan-Mati Punningu sihtkapital
  Jaan-Mati Punningu sihtkapital on asutatud aitamaks kaasa loodusgeograafia üliõpilaste õppimismotivatsiooni tõstmisele ja teadusalaste eesmärkide saavutamisele. Sihtkapital asutati Jaan-Mati Punningu perekonna poolt 13.03.2010.a.
  Loe lähemalt
 • Vaike Uibopuu sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on toetada ja tunnustada püsivalt tegutsevaid Lõuna-Eesti naiskoore ja nende dirigente, tunnustamaks kvaliteetse naiskoorimuusika viljelejaid. Sihtkapitali asutatasid Vaike ja Paavo Uibopuu 15.05.2010.a.
  Loe lähemalt
 • AS Papyrus sihtkapital (tegutses aastatel 2010-2015)
  Sihtkapitali eesmärgiks oli toetada rakenduskunsti ja disaini eriala õppureid. Sihtkapitali asutas AS Papyrus 18.06.2010.a. Sihtkapital suleti 07.03.2016.a.
 • Juta Musta mälestusstipendiumi fond
  Fondi eesmärgiks on tunnustada Tori ümbuskonna (endise Tori kihelkonna) ajalugu, loodust või kultuurilugu käsitlevate parimate õpilastööde autoreid. Fondi asutasid Kadri Simosn ja Aadu Must 23.08.2010.
  Loe lähemalt
 • Tartu Arsise Kellade Kooli toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on kellamuusika kui kogu maailmas ainulaadse muusikaliigi õpetuse jätkusuutlikuse tagamine ning kellade kooli eesmärkide ja arengu toetamine. Toetusfondi asutas Tartu Arsise Kellade Kool 20.03.2012.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa Tartu Luterliku Peetri Kooli arengule ja eesmärkidele. Toetusfondi asutas EELK Tartu Peetri kogudus 22.04.2012.a.
  Loe lähemalt
 • Jüri Kärneri mälestusfond
  Mälestusfondi eesmärgiks on jäädvustada Jüri Kärneri elutööd teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina. Mälestusfondi asutasid Tartu Ülikool ja Tartu Rotary Klubi 29.06.2012.a.
  Loe lähemalt
 • Ene Mihkelsoni fond
  Fondi eesmärgiks on edendada Ene Mihkelsoni loomingu uurimist ning temale omaste ideede ja väärtuste elavana hoidmist ning edasikandmist. Fondi asutas Ene Mihkelsoni Selts 11.09.2018.
  Loe lähemalt
 • Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on edendada Eesti arstiõppe arengut ja arstiteaduse üliõpilaste ühiskondlikku aktiivsust. Sihtkapitali asutas Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 2013.aastal.
  Loe lähemalt
 • Midrimaa toetusfond
  Toetusfondi eesmärgiks on aidata kaasa lasteaiaga Midrimaa seotud ettevõtmistele. Toetusfondi asutasid lasteaed Midrimaa juhtkonna, hoolekogu ja lapsevanemate esindajad 2013.aasta märtsis.
  Loe lähemalt
 • Hermese sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on koguda annetusi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga seotud ettevõtmistele. Sihtkapitali asutas Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlaste mittetulundusühing Hermes 30.05.2014.a.
  Loe lähemalt
 • Tartu meeste korvpalli sihtkapital
  Sihtkapitali eesmärgiks on edendada Tartu kõrgtasemel meeste korvpalli. Sihtkapitali asutas Tartu Kultuurkapitali nõukogu 26.08.2014.a.
  Loe lähemalt
 • Barokkoreli fond
  Toetussfondi eesmärgiks on koguda rahalisi vahendeid Tartu Jaani kirikusse uue barokkoreli ehitamiseks. Toetusfondi asutas Tartu Jaani kirik 04.05.2018
  Loe lähemalt
 • Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi toetusfond
  Jaan Poska Gümnaasiumi toetusfond on asutatud eesmärgiga koguda vahendeid Jaan Poska skulptuuri valmistamiseks, mis hakkab paiknema gümnaasiumi hoones ehk Tartu rahu majas ajaloolise Tartu rahu toa ees ning  aidata kaasa Tartu rahu majas paikneva kooli eesmärkidele  ja arengule.
  Loe lähemalt