Heino Elleri sihtkapital

Sihtkapital on loodud 14.01.2004. aastal, asutaja sooviga kaasa aidata muusikahariduse edendamisele ja muusikaõpetajate tunnustamisele. H.Elleri nimeline sihtkapital on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.

H.Elleri nimelise stipendiumi statuut

1. H.Elleri nimelist stipendiumi annavad välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital ja H.Elleri nimeline Tartu Muusikakool.

2. Stipendiumeid antakse välja kaks korda aastas, veebruaris ja oktoobris.

3. Stipendium määratakse H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilastele ja õpetajatele silmapaistvate tulemuste eest.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes “Tartu Postimees”, oma veebileheküljel ja H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli infostendil välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

5. Stipendiumi võivad taotleda H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli õpilased ja õpetajad

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1. veebruariks ja 1. oktoobriks esitada:

  • Avaldus vabas vormis;
  • Dokumendid, mis tõestavad stipendiumi kandidaatide silmapaistvaid erialaseid tulemusi (konkurssidelt ja meistrikursustelt saadud tunnistused, diplomid, kontserdikavad jne).

7. Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad neli H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli määratud isikut ja üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isik.

8. Stipendiumi fondi suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.

9. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

10. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

11. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

12. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest oma veebileheküljel ja H.Elleri nimelise Tartu Muusikakooli infotahvlil.