Otto Tauri fond

Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite stipendiumfondi asutati 28.mail 2004. aastal, kuhu pere annetas algpanusena 9000 krooni. Asutajateks olid Ene-Liis Taur, Epp Plesz, Kai Helm, Tiiu Taur ja Anu Taur.

Otto Tauri nimelise tulevaste lendurite stipendiumifondi statuut

1. Otto Tauri nimelist tulevaste lendurite stipendiumifondi stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.

2. Stipendium antakse välja kord aastas enim silmapaistnud Eesti Lennuakadeemia (endine Tartu Lennukolledž) õhusõiduki juhtimise eriala üliõpilasele.

3. Stipendiumit taotleda ja kandidaate esitada võivad nii juriidilised kui füüsilised isikud.

4. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi stipendiumi taotlemiseks veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1. juuniks esitada:

5.1. Taotlus nimelise stipendiumitaotlemise ankeedil

5.2. CV

5.3. Stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus, planeeritav rahakasutus.

6. Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud kolmeliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad üks liige asutajate poolt, üks Eesti Lennuakadeemia poolt ja üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isik.

7. Stipendiumifondi suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

8. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

9. Stipendiumi saaja(d) ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

10. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

11. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest veebilehekülgedel www.kultuurkapital.ee ja www.eava.ee ning stipendiumisaajatele isiklikult.

12. Stipendiumid antakse üle igal aastal Eesti Lennuakadeemia lõpuaktusel.

13. Stipendiumikonkursse võidakse korraldada rahaliste vahendite olemasolul erinevatel aegadel.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 11.06.2004 otsusega nr 39/06.

Stipendiaadid:

2020 Raido Vint

2019 Mario Raúl Pizzolante Píres

2018 Siim Isküll

2017 Taavi Adamberg

2016 Anti Puutsa

2015 Madis Metsanurk

2014 Kaarel Lapimaa

2013 Reinold Käsik

2012 Ain Siimsaare

2011 Reinold Käsik

2010 Joonas Peterson

2009 Ragne Dalberg

2008 Taavi Maran ja Kristi Seppa

2007 Sunne Säre ja Tanel Liblik

2006 Kristo Kilgi ja Johan Kütt

2005 Martin Vali ja Erkki Härmson