Hotell Pallas sihtkapitali stipendiumi taotlemise tingimused

Hotell Pallas sihtkapitali stipendiumi taotlemise tingimused

(statuut)

 

  1. Hotell Pallas sihtkapital on Tartu Kultuurkapitali poolt hallatav.
  2. Igal aastal antakse välja minimaalselt üks stipendium.
  3. Hotell Pallas sihtkapitalist määratakse stipendium teater Vanemuine loomingulisele töötajale enesetäiendamiseks ning loomingulise tegevuse arendamiseks.
  4. Vanemuise teatri loomenõukogu valib välja isiku, kellele seatud stipendiumi eesmärgid on loominguliselt arendavad ning samas teatrile vajalikud.
  5. Vanemuise teatri loomenõukogu teeb stipendiumi määramiseks ettepaneku Hotell Pallas sihtkapitali nõukogule hiljemalt 01. maiks.
  6. Hotell Pallas sihtkapitali nõukogu toetades ettepanekut, saadab ettepaneku kinnitamiseks SA Tartu Kultuurkapitali nõukogule.
  7. Kultuurkapital korraldab stipendiumi väljaandmise ja sõlmib stipendiaadiga stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise lepingu.
  8. Stipendiaat on aruandekohustuslik, esitada tuleb kirjalik sisuline aruanne koos finantsdokumentidega.