Komisjonid

Poolaastakonkursi taotluste menetlemise komisjonid

Poolaastakonkursile esitatud taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustatakse Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest neli komisjoni:

 1. näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjon (5 liiget);
 2. kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
 3. hariduse- ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
 4. kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjoni (3 liiget).
Komisjonid
 • vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud taotlused ja annavad hinnangu;
 • esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide ja toetuste määramiseks;
 • tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;
 • teevad oma otsuse lihthäälteenamuse alusel.
KOMISJONIDE KOOSSEIS
 • Näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjonLiikmed:  Monica Rand, Kristiina Reidolv, Indrek Kalda ja Sirje Karis
 • Kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonnataotluste hindamise komisjonLiikmed: Endla Reintam, Jüri Kõre ja Jüri Sasi
 • Hariduse ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjonLiikmed: Kalmar Kurs, Piret Normet ja Toomas Jürgenstein
 • Kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjonLiikmed: Toomas Tein, Monica Rand, Irina Panova ja Helmer Jõgi

Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsusega 22.08.2019 otsusega nr 36.