Komisjonid

Poolaastakonkursi taotluste menetlemise komisjonid

Poolaastakonkursile esitatud taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustatakse Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest neli komisjoni:

 1. näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjon (5 liiget);
 2. kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
 3. hariduse- ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
 4. kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjoni (3 liiget).
Komisjonid
 • vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud taotlused ja annavad hinnangu;
 • esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide ja toetuste määramiseks;
 • tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;
 • teevad oma otsuse lihthäälteenamuse alusel.
KOMISJONIDE KOOSSEIS
 • Näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjon
  Esimees: Toomas Peterson
  Liikmed: Ragnar Kekkonen, Joel Luhamets ja Nikolai Põdramägi
 • Kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonnataotluste hindamise komisjon
  Esimees: Mart Velsker
  Liikmed: Lemmit Kaplinski ja Endla Reintam
 • Hariduse ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjon
  Esimees: Endla Reintam
  Liikmed: Helmer Jõgi ja Piret Uluots
 • Kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjon
  Esimees: Martin Parmas
  Liikmed: Toomas Tein ja Monica Rand

Muudetud Tartu Kultuurkaiptali nõukogu otsusega 27.09.2017 otsusega nr 44.
Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 16.03.2017 otsusega nr 16.
Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 22.08.2016 otsusega nr 37.