Komisjonid

Poolaastakonkursi taotluste menetlemise komisjonid

Poolaastakonkursile esitatud taotlustele asjatundliku hinnangu andmiseks moodustatakse Tartu Kultuurkapitali nõukogu liikmetest neli komisjoni:

 1. näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjon (kuni 5 liiget);
 2. kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
 3. hariduse- ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjon (3 liiget);
 4. kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjoni (kuni 5 liiget).
Komisjonid
 • vaatavad läbi tähtajaliselt ja nõuetekohaselt laekunud taotlused ja annavad hinnangu;
 • esitavad nõukogule omapoolsed ettepanekud stipendiumide ja toetuste määramiseks;
 • tellivad vajadusel ekspertarvamuse, mis fikseeritakse kirjalikult;
 • teevad oma otsuse lihthäälteenamuse alusel.
KOMISJONIDE KOOSSEIS
 • Näitekunsti, helikunsti ja rahvakultuuri valdkonna taotluste hindamise komisjoni liikmed:  Kristiina Reidolv, Indrek Kalda ja Sirje Karis
 • Kirjanduse- ja kirjastamise ning kujutava ja rakenduskunsti valdkonnataotluste hindamise komisjoni liikmed: Endla Reintam, Jüri Kõre ja Jüri Sasi
 • Hariduse ja teaduse valdkonna taotluste hindamise komisjoni liikmed: Karl Pütsepp, Gea Kangilaski ja Irina Panova
 • Kehakultuuri- ja spordi valdkonna taotluste hindamise komisjoni liikmed: Toomas Tein, Irina Panova, Kstina Vallimäe ja Helmer Jõgi