Tartu meeste korvpalli sihtkapital

Tartu meeste korvpalli sihtkapitali asutas Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

Sihtkapitali toetamiseks on võimalik teha ülekanne SA Tartu Kultuurkapital arveldusarvele, kasutades märgusõna “Korvpall”. Ülekande selgitusse lisada eraisikust annetaja korral ka tema isikukood tulumaksusoodustuse saamiseks. Sobiva arveldusarve numbri saab valida SIIT.

Tartu meeste korvpalli sihtkapitali stipendiumi statuut

  1. Sihtkapitali asutas sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu 26.augustil 2014.a. eesmärgiga edendada Tartus kõrgtasemel meeste korvpalli.
  2. Tartu meeste korvpalli sihtkapitali saavad annetusi teha kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
  3. Stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital.
  4. Stipendiumile võib kandideerida Tartus tegutseva meeste korvpallimeeskonna liige.
  5. Stipendiumi saab taotleda kahel korral aastas. Stipendiumi taotlemiseks kuulutab sihtasutus Tartu Kultuurkapital välja avaliku stipendiumikonkursi vähemalt 2 nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.
  6. Stipendiumi taotlus tuleb esitada sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt konkursiteates märgitud kuupäevaks.
  7. Stipendiumi määrab sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud viieliikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuulub kaks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu liiget, üks Tartu Linnavalitsuse esindaja ja kaks sihtkapitali annetusi teinud isikut või isiku esindajat.
  8. Stipendiumi saaja ja sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, millega fikseeritakse stipendiumi summa ja selle väljamaksete graafik ning muud olulised tingimused.
  9. Stipendiumi maksmine peatatakse või lõpetatakse stipendiaadi taotlusel.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.09.2014 otsusega nr 81/09.