Zonta Tartu Klubi stipendium lähisuhtevägivallaga tegelejale

Zonta Tartu klubi stipendiumi statuut

1. Zonta Tartu klubi on asutanud Zonta Tartu klubi stipendiumi, mille ta annab välja koos Tartu Kultuurkapitaliga.

2. Zonta Tartu klubi stipendiumi eesmärk on toetada oma tööle pühendunud lähisuhtevägivalla juhtumitega kokku puutuva eriala silmapaistva esindaja enesetäiendamist ja/või õpinguid.

3. Stipendium määratakse naissoost uurijale, sotsiaaltöötajale, prokurörile, politseinikule, lastekaitsespetsialistile, õpetajale, psühholoogile või muu ameti esindajale, kes on professionaalselt ning mõjusalt tegelenud raskete lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega.

4. 15. septembril kuulutab Tartu Kultuurkapital ajalehes Postimees, oma kodueheküljel, üleriigilistes kanalites ning Zonta Tartu klubi oma koduleheküljel välja avaliku konkursi stipendiumi taotlemiseks.

5. Taotluse Zonta Tartu klubi stipendiumi saamiseks võivad esitada organisatsioonid, üksikisikud ja stipendiumistatuudi tingimustele vastavad isikud ise.

6. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15. oktoobriks esitada:

6.1. vabas vormis taotlus koos kontaktandmetega;

6.2. lühikirjeldus senise tegevuse kohta;

6.3. soovituskiri ja muud asjakohased dokumendid.

7. Stipendiumi määrab 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad neli Zonta Tartu klubi esindajat ja üks Tartu Kultuurkapitali esindaja.

8. Stipendiumikomisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi hiljemalt kahe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.

9. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajast Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel, Postimehes ja stipendiumisaajale isiklikult. Zonta Tartu klubi informeerib stipendiumi saajast oma koduleheküljel.

10. Stipendiumi suurus on 800 eurot ja see antakse üle Zonta Tartu klubi iga-aastasel heategevuskontserdil (novembris-detsembris).

11. Stipendiaadile on stipendium tulumaksuvaba.

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 03.09.2015 otsusega nr 53.

Stipendiaadid:

  • 2022 Nora Kurik
  • 2019 Jarõna Ilo
  • 2018 Evelin Kuldmets
  • 2017 Liia Kilp
  • 2016 Anne Klaarile
  • 2015 Karin Uibo