Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfond

Tartu kunstigümnaasiumi toetusfondi eesmärk on edendada õpilaste ja õpetajate enesetäiendust, loov- ja ühiskondlikku tegevust.

Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi konkursi “Aasta tegu” eesmärgiks on tunnustada kooli õpilast (õpilasi) ja õpetajat.

Tartu Kunstigümnaasiumi toetusfondi statuut

Tartu Kunstigümnaasiumi konkursi “Aasta tegu” eesmärgiks on tunnustada kooli õpilast (õpilasi) ja õpetajat.

Lemmikõpetaja valimise kord

Tartu Kunstigümnaasiumis valitakse lemmikõpetaja kord aastas mais. Valimised viib läbi TKuG Õpilasesindus, küsitledes kirjalikult kõiki 1.-12. klasside õpilasi. Kõik õpilased võivad esitada vaid ühe õpetaja ja oma valikut põhjendama. Küsitluse tulemused võtab kokku Õpilasesindus. Lemmikõpetaja kuulutatakse välja kooli nimepäeva aktusel ning kus talle antakse üle ühekordne stipendium. Lemmikõpetaja valimine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse TKuG õpilasesinduse ja juhtkonna otsusega.

Õpilase/õpilaste tunnustamine

Õpilast või õpilasi, kes on aasta jooksul kõige enam kooli maine tõstmisele kaasa aidanud. Konkursi eesmärgis on teadvustada õpilaste omaalgatuse tähtsust. Konkurss korraldatakse kord aastas ja kuulutatakse välja aprillis. Konkursile võib esitada kõiki TKuG õpilasi. Konkursikuulutus avaldatakse Tartu Kunstigümnaasiumi kodulehel. Kandidaate võivad konkursile esitada kõik Tartu Kunstigümnaasiumi õpilased, õpetajad, töötajad ja lapsevanemad. Iga taotleja võib esitada konkursile mitu kandidaati. Iseennast või ettevõtmist palume mitte esitada.

Taotlused esitatakse elektrooniliselt 30. aprilliks. Taotluse vorm avalikustatakse TKuG kodulehel www.tkug.tartu.ee

Taotlus peab sisaldama järgnevat informatsiooni:

  • Esitatava kandidaadi andmed (isiku nimi);
  • Argumenteeritud selgitus-põhjendus, miks just see kandidaat või need kandidaadid oma tegevusega/teoga on silma paistnud.

Taotlused vaatab läbi TKuG 6-liikmeline juhtkond. Konkursi võitjat tunnustab Tartu Kunstigümnaasium ühekordse stipendiumiga, mis antakse üle mais toimuval TKuG nimepäeva aktusel. Aasta tegija/teo tunnustamine katkestatakse, muudetakse või lõpetatakse TKuG juhtkonna poolt.

Stipendiaadid:

2013

Õpetajad Kadri Karjus ja Maire Kiidron ning õpilasfirma Trio de Jacks

2012

Õpetajad Moonika Sarapuu ja Evelin Raudla ning õpilasfirma 4SAFE

2011

Õpetajad Astrid Tiideberg ja Eve Aoveer ning õpilane Sten Kalder

2010

Õpetajad Ingrid Abolkaln ja Karmo Kurvits ning õpilasfirma Pääsuke

2007

Õpetaja Helve Iisrael ja õpilased Liisbet Saue ja Angela Aavik

2006

Õpilane Meelis Kalev kooli maine tõstmise eest saavutustega väljaspool kooli, esikohad kunstivõistlustel “Euroopa koolis” ja “Muutuv Euroopa”.