Vello Saage sihtkapital

Vello Saage sihtkapital on asutatud vabatahtlike annetustena Tartu Forseliuse Gümnaasiumi (endine J.Semperi nimeline Tartu 8. Keskkool) vilistlaste ja õpetajate poolt Tartus 28.novembril 1997.aastal.

2013.aastal muutus gümnaasium põhikooliks ja kannab alates 01.septembrist nime Tartu Forseliuse Kool.

Vello Saage elulooga saab tutvuda SIIN.

Vello Saage sihtkapitali preemia statuut

1. Vello Saage sihtkapitali preemiat annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).

2. Preemia eesmärk on õpilaste seas kirjandusliku omaloomingu, avaliku esinemise ja etluskultuuri edendamine ning parimate õpilaste tunnustamine.

3. Preemia määratakse Tartu Forseliuse Kooli poolt korraldatud kirjandus- ja etlemisvõistluste tulemuste põhjal.

4. Konkurss kuulutatakse välja kuu aega enne võistlust ja samas avalikustatakse auhinnafondi suurus.

5. Konkursil osalemise tingimused kehtestab ja tulemusi hindab Tartu Forseliuse Kooli poolt loodud komisjon. Konkursi tulemused protokollitakse ja edastatakse Kultuurkapitalile, mis on aluseks parima tulemuse saavutanud õpilastele preemiate väljamaksmiseks.

6. Komisjoni otsuse kinnitatab Kultuurkapitali nõukogu.

7. Preemia saaja või tema esindaja ja Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, misjärel kantakse preemia auhinnatu või tema esindaja pangakontole.

8. Preemia saajaid teavitatakse neile määratud stipendiumist kirjandusvõistluse konkursi tulemuste väljakuulutamisel ning Kultuurkapital avalikustab saajad oma veebileheküljel.

Vello Saage sihtkapitali statuudi uus redakstioon on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 28.10.2015 otsusega nr 64.

Saajad

2015

2014

 • konkurssi ei toimunud

2013

 • Elsa Nagel
 • Rosemary Pree
 • Helena Pahtma
 • Kersti Joala
 • Annabell Soonberg
 • Carl Christian Treier
 • Kertu Rannu
 • Kastan Andre Kikas

2009-2012

 • stipendiumeid välja ei antud

2008

 • Anto Alasepp
 • Kärt Lehis
 • Reeli Tee
 • Martin Parsin
 • Anne-Mai Tehvahi

2007

 • Joosep Trumm
 • Anto Alasepp
 • Martin Parsin
 • Kornelika Egers
 • Marit Hansen
 • Kristina Allik

2006

 • Mihkel Lokk
 • Sandre Pajusalu
 • Liis Lillo
 • Marika Palm
 • Anne-Mai Tevahi
 • Eveli Post
 • Mats Sonn
 • Joosep Trumm
 • Lauri Kaldoja

2005

 • Eva Sule
 • Olgas Tsherjomushkina
 • Kadri Rebane
 • Krislin Jädal

2004

 • Margit Säde
 • Meelis Tomson

2003

 • Margit Säde
 • Innar Kõlli

2002

 • Andre Parm
 • Rene Liivamägi