Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia

Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia statuut

1. Preemiale kandideerivad Tartu Ülikooli Kliinikumi enim viimasel aastal teaduspublikatsioone avaldanud töötajad.

2. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt heakskiidetud ja Tartu Kultuurkapitali poolt kinnitatud viiest liikmest koosnev komisjon.

Komisjoni esimees:

  • Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees või tema poolt nimetatud nõukogu liige

Komisjoni liikmed:

  • Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna emeriitprofessor, kelle nimetab Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna nõukogu;
  • Neinar Seli poolt nimetatud komisjoni liige;
  • Tartu Kultuurkapitali poolt nimetatud komisjoni liige;
  • Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige, ülemarst.

Komisjoni liige ei või olla ise preemia võimalik kandidaat.

3. Otsuse tegemisel tugineb komisjon kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Andmebaas asub kliinikumi kodulehel (http://www.kliinikum.ee/infokeskus/) ja on kättesaadav kõigile huvilistele. Hinnatakse kliinikumi töötajate poolt eelneva kalendriaasta jooksul avaldatud teaduspublikatsioone, mis vastavad ETISe publikatsioonide klassifikaatori kategooriatele 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ja 3.1 ning kus autori töökohana on märgitud Tartu Ülikooli Kliinikum. Võitja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.

4. Publikatsiooni preemia väljaandmise kordasid ühele autorile ei piirata.

5. Kui autor kvalifitseerub samaaegselt nii Preemiale kui „Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemiale“, omistatakse talle vaid viimane ning kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia saab pingereas järgmine.

6. Preemia suurus autorile on 2000 eurot.

7. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital teatavad preemia saajast oma kodulehtedel www.kliinikum.ee ja www.kultuurkapital.ee.

8. Preemiatunnistus antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil.

9. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapitalist.

Kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 25.02.2008 otsusega nr 24/02. Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 27.04.2015 otsusega nr 33.

Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia on saanud:

2018 Aare Märtson

2017 Margus Punab

2016 Vallo Tillmann

2015 Katrin Õunap

2014 Margus Punab

2013 Katrin Õunap

2012 Margus Punab

2011 Margus Punab

2010 Margus Punab

2009 Margus Punab

2008 Tiina Talvik