Linnakirjaniku stipendium

Tartu linnakirjaniku stipendium on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium kultuuriväärtusega ilukirjanduse või publitsistikaga tegelevale füüsilisele isikule, kes elavdab Tartu kirjanduselu ja aitab kujundada Tartu linna mainet rahvusvaheliselt tuntud kirjandussõbraliku linnana.

Linnakirjaniku stipendiumi asutamisega soovib Tartu linn ellu viia 2015. aastal UNESCO kirjanduslinnaks saamisel seatud eesmärke ning parandada tartlastest kirjanike loomevõimalusi.

Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn.

Stipendiumi suurus kuus on eelneva kalendriaasta kahekordne töötasu alammäär.

Kirjanik, kes on juba stipendiumi saanud, võib seda järgmine kord taotleda viie aasta möödudes.

Stipendiumi saaja selgitab välja ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakonna, Eesti Kirjandusmuuseumi, Tartu Ülikooli kirjanduse ja teatriteaduse osakonna, Tartu Linnavalitsuse, Tartu linnaraamatukogu ja Tartu Kultuurkapitali esindajad. Stipendium antakse isikule, kelle esitatud nägemus linnakirjaniku rollist, senisest ja kavandatavatest loomingulistest tegevustest ühtib enim Tartu kui UNESCO kirjanduslinna eesmärkidega.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Tartu eesmärkide ja tegevussuundade kohta kirjanduslinnana saab lugeda SIIT.

Tartu linnakirjaniku stipendiumi statuut on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 10.11.2016 määrusega nr 124.

Stipendiumi saajad

 

2023 Mart Kivastik

2022 Paavo Matsin

2021 Juhan Voolaid

2020 Carolina Pihelgas

2019 Vahur Afanasjev

2018 Mika Keränen

2017 Kristiina Ehin