Jaan Poska Gümnaasiumi toetusfond

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi toetusfondi statuut

  1. Jaan Poska Gümnaasiumi toetusfond on asutatud eesmärgiga:

–  koguda vahendeid Jaan Poska skulptuuri valmistamiseks, mis hakkab paiknema gümnaasiumi hoones ehk Tartu rahu majas ajaloolise Tartu rahu toa ees. Elusuuruses Jaan Poska skulptuur valmib kunstnik Mati Karmini kavandi järgi.

– aidata kaasa Tartu rahu majas paikneva kooli eesmärkidele  ja arengule.

  1. Toetusfond on avatud ja toetusfondi oodatakse kooliga seotud isikute (vilistlased, õpilased, lapsevanemad) ja kooli toetavate organisatsioonide annetusi. Annetada võivad kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Vajadusel sõlmib toetusfondi haldaja Tartu Kultuurkapital annetuslepingu firma raamatupidamise jaoks. Füüsilised isikud peaksid annetuse juurde märkima isikukoodi tulumaksu tagastuse saamiseks. Annetused ja toetused saab kanda SA Tartu Kultuurkapital arveldusarvele  vahendite kogumiseks väljakuulutatud märgusõnade all.
  2. Toetusfondi kogutud vahendeid antakse välja kahel eesmärgil:

3.1. vahendid, mille saamiseks algatatakse kampaaniaid  – Jaan Poska skulptuur

3.2. stipendiumitena, mille eesmärgiks on tunnustada ja edendada õpilaste ja õpetajate loovtegevust.

  1. Stipendiumeid loovtegevuse arendamiseks võivad toetusfondist taotleda kõik Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilased ja töötajad. Taotlus esitada Tartu Kultuurkapitali elektrooniliselt „Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeedil“. Taotluse menetlemise aeg fondi halduskogus on 14 päeva.
  2. Halduskogusse kuuluvad kooli esindajad ja  vilistlaste esindajad. Halduskogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas kevadel.
  3. Loovusstipendiumide väljamaksmine fondist toimub kooli direktori kirjaliku ettepaneku alusel  fondi halduskogule.