Neinar Seli sihtkapital

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital

Neinar Seli asutas 25.mail 2004.aastal omanimelise sihtkapitali aitamaks kaasa eesti spordi edendamisele.

Stipendiumeid antakse välja kord aastas sportlikule perekonnale, Tartus õppivale (gümnaasium või ülikool) ja töö kõrvalt tippspordiga tegelevale sportlasele, spordipedagoogile (treenerile, kehalise kasvatuse õpetajale) ja spordiveteranile. Sportlik perekond on see, kus kõik pereliikmed tegelevad regulaarselt tervisespordi või spordiga. Stipendiumi eesmärk on toetada stipendiumi saaja(te) sportlike võimete arendamist ning tema vastavasisuliste teadmiste ja oskuste täiendavat omandamist tulevikus.

Neinar Seli spordivaldkonna stipendiumi statuut

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital

06.märtsil 2008.aastal asutas Neinar Seli omanimelise sihtkapitali juurde meditsiini valdkonna alakapitali, soovides kaasa aidata Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia

Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia