Neinar Seli sihtkapital

Neinar Seli sihtkapitali spordi valdkonna alakapital

Neinar Seli asutas 25.mail 2004.aastal omanimelise sihtkapitali aitamaks kaasa eesti spordi edendamisele.

Sihtkapitalist antakse välja kord aastas stipendiumid enim silmapaistnud sportlikule perekonnale, parimale nais-ja meessportlasele, spordipedagoogile (treener, kehalise kasvatuse õpetaja), spordiveteranile ning enim tervislikke eluviise propageerivale kollektiivile, korraldatud üritusele või üksikisikule.

Neinar Seli spordivaldkonna stipendiumi statuut

Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapital

06.märtsil 2008.aastal asutas Neinar Seli omanimelise sihtkapitali juurde meditsiini valdkonna alakapitali, soovides kaasa aidata Eesti meditsiini edendamisele ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisele.

Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia

Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia