Hotell Pallase sihtkapital

Hotell Pallas sihtkapitali eesmärk on kaasa aidata ja edendada Eesti/Tartu noorteadlaste ja teadlaste taset ja arenguvõimalusi, tõsta Tartu mainet hea elukvaliteediga keskkonnanna ning innustada ja tunnustada loomeisikuid.

HOTELL PALLASE MAALIKUNSTI STIPENDIUM

HOTELL PALLASE AHHAA TEADUSKESKUSE STIPENDIUM