Hotell Pallase sihtkapital

Hotell Pallas sihtkapitali eesmärk on kaasa aidata ja edendada Eesti/Tartu noorteadlaste ja teadlaste taset ja arenguvõimalusi, tõsta Tartu mainet hea elukvaliteediga keskkonnanna ning innustada ja tunnustada loomeisikuid.

HOTELL PALLASE MAALIKUNSTI STIPENDIUM

HOTELL PALLASE AHHAA TEADUSKESKUSE STIPENDIUM

HOTELL PALLASE NÄITEKUNSTI STIPENDIUM