Laste Ande Arengu Fond

Laste Ande Arengu Fond toetab stipendiumiga alla 18 aastaseid lapsi ja noorukeid ning aitab kaasa nende ande arengule kultuuri-, hariduse- ja spordi- valdkonnas.

Laste Ande Arengu stipendiumi statuut

1. Laste Ande Arengu sihtkapitali loomise eesmärgiks on aidata kaasa alla 18 aastaste isikute ande arengule kultuuri-, hariduse- ja spordi- valdkonnas.

2. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi stipendiumi taotlemiseks. Laste Ande Arengu sihtkapitalist saavad stipendiumi taotleda alla 18 aastastele isikutele eelkõige õppeasutused, õpetajad, kasvatajad, haridusasutuste juhid, haridustöötajad, treenerid, lapsevanemad ja teised isikud.

3. Stipendiumi taotlemise dokumentideks on elektrooniline ankeet ja võimalusel õppeasutuse, õpetaja, kasvataja, haridusasutuse juhi, haridustöötaja, treeneri või mõne teise isiku ettepanek stipendiumi määramiseks koos põhjenduse ja iseloomustusega.

4. Stipendium määratakse alla 18 aastastele isikutele, kes omavad silmapaistvaid tulemusi kultuuri, hariduse ja spordi vallas.

5. Stipendiumi saaja ja sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ja aruandluse esitamise kord ning tähtajad.

6. Stipendiume määratakse Laste Ande Arengu sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi arvelt kord aastas.

7. Stipendium võidakse sihtkapitali asutajad poolt üle anda Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital poolt korraldataval pidulikul üritusel.

8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital esitab aruanded asutajatele Laste Ande Arengu sihtkapitali käsutamisest ja kasutamisest.

Laste Ande Arengu sihtkapital on asutatud Saku Õlletehase AS-i ja Vanemuise Seltsi poolt 15. oktoobril 1996. aastal, eesmärgiga toetada andekate laste arengut Tartu linnas.

Asutamislepingu allkirjastasid:

Riho Illak – SA Tartu Kultuurkapital, nõukogu esimees
Cardo Remmel – Saku Õlletehas AS, direktor
Evald Kampus – Vanemuise Selts