Taotlus ja aruandevormid

BLANKETID

Tartu Kultuurkapitalist stipendiumi taotlemiseks tuleb täita vastav taotlus. Taotluse täitmiseks ei ole vajalik ennast eelnevalt Kultuurkapitali kodulehel registreerida ning valmis taotlust ei pea digiallkirjastama.

Taotluse blankett tuleb valida vastavalt stipendiumile.

Nimelisest allfondist (näiteks Laste ande arengu fond, Jüri Uppini sihtkapital, Eesti Lennuakadeemia fond jms) stipendiumi taotlemisel tuleb esitada NIMELISE STIPENDIUMI TAOTLEMISE ANKEET.

Poolaasta konkurssidel, mis on tavapäraselt taotluste esitamise tähtajaga 31.märts ja 30.september, stipendiumi taotlemisel tuleb esitada STIPENDIUMI TAOTLEMISE ANKEET.

Stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta tuleb esitada vastavalt sõlmitud lepingule kas sisuline aruanne või sisuline- ja finantsaruanne.

PDFvormide printimiseks kasuta Adobe Acrobat Reader’it. Readeri puudumisel saad selle laadida siit – Acrobat Reader.

Kui taotlejal on e-ankeedile lisada üle kolme lisafaili, siis kokku pakkida ZIP formaadis.