Taotlus ja aruandevormid

BLANKETID

Tartu Kultuurkapitalist stipendiumi taotlemiseks tuleb täita vastav taotlus.

Taotluse esitamise viis tuleb valida vastavalt stipendiumile.

Nimelisest allfondist (näiteks Laste ande arengu fond, Jüri Uppini sihtkapital, Eesti Lennuakadeemia fond jms) stipendiumi taotlemisel tuleb esitada NIMELISE STIPENDIUMI TAOTLEMISE ANKEET TARTU LINNAPORTAALI KAUDU.

Poolaasta konkurssidel, mis on tavapäraselt taotluste esitamise tähtajaga 31.märts ja 30.september, stipendiumi taotlemisel tuleb esitada STIPENDIUMI TAOTLEMISE ANKEET TARTU LINNAPORTAALI KAUDU.

Stipendiumi sihtotstarbelise kasutamise kohta tuleb esitada vastavalt sõlmitud lepingule kas sisuline aruanne või sisuline- ja finantsaruanne.

PDFvormide printimiseks kasuta Adobe Acrobat Reader’it. Readeri puudumisel saad selle laadida siit – Acrobat Reader.

Kui taotlejal on e-ankeedile lisada üle kolme lisafaili, siis kokku pakkida ZIP formaadis.