Stipendiumi / toetuse kasutamise aruanne

Toetuse saaja

Projekt

Kogu eelarve

Kulud

Finantskulu
Summa
KULUD KOKKU

Tulud

Finantskulu
Summa
TULUD KOKKU

Projekti info

Failide lisamine:

Mina, toetuse taotleja, olen tutvunud Tartu Kultuurkapitali nõuetega ja kohustun neid järgima.