Stipendiumi / toetuse kasutamise aruanne

  Toetuse saaja

  Projekt

  Kogu eelarve

  Kulud

  Finantskulu
  Summa
  KULUD KOKKU

  Tulud

  Finantskulu
  Summa
  TULUD KOKKU

  Projekti info

  Failide lisamine:

  Mina, toetuse taotleja, olen tutvunud Tartu Kultuurkapitali nõuetega ja kohustun neid järgima.