Stipendiumi / toetuse kasutamise sisuline aruanne

    Toetuse saaja

    Projekt

    Projekti info

    Failide lisamine:

    Mina, toetuse taotleja, olen tutvunud Tartu Kultuurkapitali nõuetega ja kohustun neid järgima.