Stipendiumi / toetuse taotlemine

Toetuse saaja

Stipendium / toetus

Kogu eelarve

Kulud

Kulu liik
Summa
KULUD KOKKU

Tulu allikas

Tulu allikas
Summa
Otsus
TULUD KOKKU

Lisad

Teadmiseks toetuse taotlejale:

  • Toetuse eraldamisest teatatakse Tartu Postimehes ja toetuse saajale saadetakse vastav teatis.
  • Toetuse saaja ja Kultuurkapitali vahel sõlmitakse toetuse sihtotstarbelise kasutamise leping, mille tingimused on toetuse saajale kohustuslikud.
  • Kultuurkapitalile jääb õigus määratud toetus kas osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui selgub mittesihipärane kasutamine.

Failide lisamine:

Mina, toetuse taotleja, olen tutvunud Tartu Kultuurkapitali nõuetega ja kohustun neid järgima.