Ago Russaku sihtkapital

Ago Russaku sihtkapital on asutatud Ago Russaku mälestuseks tema perekonna poolt 06.detsembril 1996.aastal. Asutajad on Silvia Russak, Anu Russak, Kadri Leivategija. Ago Russaku sihtkapitali võivad teha annetusi kõik füüsilised ja juriidilise isikud.

Ago Russaku stipendiumi statuut

1. Ago Russaku sihtkapitali loomise eesmärgiks oli Heino Elleri nimelise Muusikakooli klaveriosakonna õpilase toetamine.

2. Stipendiume määratakse Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu otsusega kord aastas.

3. Stipendiume määratakse Heino Elleri nimelise Muusikakooli klaveriosakonna õpilasele, kes on üles näidanud elavat huvi klaverimuusika õppimisel ja esinenud konkursil.

4. Stipendium määratakse Heino Elleri nimelise Muusikakooli poolt korraldatava konkursi tulemuste alusel.

5. Konkursil osalemise tingimused kehtestab ja tulemusi hindab Heino Elleri nimelise Muusikakooli komisjon, kuhu kuulub ka Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu liige.

6. Stipendiumi saaja ja Sihtasutus Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

7. Stipendiume määratakse Ago Russaku sihtkapitali investeeringutest saadud kasumi arvelt kord aastas.

8. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest kohalikus ajalehes.

9. Stipendiumi annavad üle sihtkapitali asutajad Heino Elleri nimelise Muusikakooli korraldatud kontsertaktusel detsembris.

10. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital on kantud Vabariigi Valitsuse 08.02.2000 korraldusega nr 94-k tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, millest tulenevalt on Tartu Kultuurkapitali poolt määratud ja väljamakstud stipendiumid maksuvabad. Residendist füüsilisest ja juriidilisest isikust annetajale kehtivad Eesti Vabariigi tulumaksuseaduses ettenähtud tulumaksusoodustused.

11. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital esitab aruanded asutajatele Ago Russaku sihtkapitali käsutamisest ja kasutamisest.

04. oktoober 2000.a.

Riho Illak – SA Tartu Kultuurkapital, nõukogu esimees
Silvia Russak – asutaja
Anu Russak – asutaja
Kadri Leivategija – asutaja

Stipendiaadid:

2015 stipendiumi ei antud välja

2014 Džessika Teiman

2013 stipendiumi välja ei antud

2012 stipendiumi välja ei antud

2011 Ragnar Kriiska

2010 Grete Jädal ja Joonatan Jürgenson

2009 Mari Visnapuu ja Leila Röömel

2008 stipendiumi välja ei antud

2007 Maila Laidna

2006 Kirke Karja

2005 Märten Karm

2004 Jelena Bessonova ja Sille Voznesenski

2003 Nataly Kaasik