Midrimaa toetusafond

Midrimaa toetusfond on asutatud 2013.aasta märtsis lasteaed Midrimaa juhtkonna, hoolekogu ja lapsevanemate poolt.

Toetusfondi eesmärgiks on koguda ja vahendada annetusi ja toetusi lasteaiaga Midrimaa seotud ettevõtmistele.

Toetusfond on avatud ja sinna võivad annetada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Annetuse saaja on SA Tartu Kultuurkapital, selgituses kasutada märgusõna “Midrimaa”.