Tiiu Silla mälestusfond

Tiiu Silla nimelise stipendiumi statuut

1. SA Teaduskeskus AHHAA, soovides kaasa aidata teaduskeskuste uurimisele ja üliõpilaste ülikooliõpingutele, asutab stipendiumi Tartu Kultuurkapitali juures.

2. Stipendiumide saajateks võivad olla tasemeõppe üliõpilased Eesti ülikoolidest, kes kirjutavad oma lõputöö (bakalaureus, magister, doktor) teaduskeskuste teemal.

3. Stipendiumi suurus määratakse stipendiumikonkursi väljakuulutamisel.

4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 01.september taotluste esitamise tähtajaga hiljemalt järgneva aasta 01.august.

5. Stipendium antakse välja vähemalt korra kahe aasta jooksul. Stipendiumi väljaandmise otsustab fondi nõukogu.

6. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja Tiiu Silla nimelise stipendiumi taotlemiseks avaliku konkursi, millest antakse teada Tartu Kultuurkapitali, Teaduskeskus AHHAA ja Tartu linna kodulehekülgedel ja ülikoolide infokanalites.

7.  Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada:

7.1. Avaldus ja elulookirjeldus taotleja isikuandmete  ja eriala nimetamisega;

7.2. Diplomitöö teaduskeskuste teemal;

8. Stipendiumitaotlusi hindab komisjon koosseisus:

Esimees: SA Teaduskeskus AHHAA esindaja

Liikmed:  SA Teaduskeskus AHHAA esindaja ja Tartu Kultuurkapitali esindaja

9. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi kahe nädala jooksul peale taotlusaja lõppu ja annab teada tulemustest.

10. Stipendiumid antakse üle SA Teaduskeskus AHHAA ja Tartu Kultuurkapitali esindajate poolt  1. Septembril, AHHAA sünnipäeval.

11. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise otstarve ja aruandluse esitamise kord ja tähtajad.

12. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.

13. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Tartu Ülikooli infokanalites ja Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.