Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapital on asutatud 2013. aasta märtsis eesmärgiga edendada Eesti arstiõppe arengut ja arstiteaduse üliõpilaste ühiskondlikku aktiivsust ning aidata kaasa Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali statuut

1. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).

2. Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusse või Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arengusse ning kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi visiooni: “Maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elvad Eestis” täitumisse.

3. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilased, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed.

4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult Kultuurkapitali veebileheküljel, Tartu ülikooli arstiteaduskonna postiloendites ja Eesti Arstiteadusõliõpilaste Seltsi postiloendites ja muudes sotsiaalvõrgustikes ning avalikus meedias.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kultuurkapitalile esitada:

5.1. Taotlus elektrooniliselt nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil

5.2. EAÜS-i aktiivsusankeet

6. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega ja samas avalikustatakse stipendiumi suurus.

7. Stipendiumite eraldamise otsustab laekunud taotluste alusel Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, seltsi vilistlaskogu ja Kultuurkapitali esindajad. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

8. Komisjoni otsuse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.

9. Stipendiumi saaja ja Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

10. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.

11. Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saaja oma veebileheküljel

Statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu 11.03.2013 otsusega nr 39/03

Stipendiumi on saanud:

2021 Ann Leen Mahhov, Berit Mägi, Evamaria Elisabet Keränen

2020 Taur Lillestik, Aana-Liisa Kaste, Triinu Johanna Lume

2019 Kelly Hiibus , Keidi Suurasaar,Toora Alliksoo

2018 Alice Hiie, Lona-Liisa Pruks, Liis Kibuspuu

2017 Anni Ruul, Anu Parvelo, Siim Rinken

2016 Aurora Ursula Joala, Marie Kaivo ja Mann Randaru

2015 Julius Juurmaa, Anette Ottesson ja Liis Puis

2014 Merle Väli, Priit Tohver ja Teele Meren