Hermese sihtkapital

Asutati Hermese sihtkapital

Tartu Kultuurkapitali juurde asutati Tartu Ülikooli majandusteaduskonna vilistlasühingu Hermes sihtkapital.

Sihtkapital asutati vilistlasühingu algatusel ja selle eesmärgiks on aidata kaasa Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga seotud ettevõtmistele.

Annetusi ja toetusi saab kanda Tartu Kultuurkapitali arvele kasutades märgusõna “Hermes”.

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee