Aastapreemia

Kultuurkapitali aastapreemiat anti välja aastatel 1995-2011

Tartu Kultuurkapitali aastapreemia statuut

  1. Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital (edaspidi kultuurkapital) nõukogu määrab aastas korra ühe aastapreemia.
  2. Tartu Kultuurkapitali aastapreemia määrab kultuurkapitali nõukogu tunnustamaks Tartu kultuuri- ja sporditegelaste ning teadlaste ja haridustöötajate silmapaistvaid pikaajalise töö tulemusi või erakordseid ühekordseid saavutusi.
  3. Aastapreemia suuruse määrab igal aastal kultuurkapitali nõukogu.
  4. Tartu Kultuurkapitali aastapreemia kandidaate võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
  5. Avalik konkurss aastapreemia kandidaatide esitamiseks kuulutatakse välja 30 päeva enne taotluste esitamise tähtaega ajalehes Tartu Postimees, veebilehekülgedel www.tartu.ee ja www.kultuurkapital.ee
  6. Tartu Kultuurkapitali aastapreemia ja auaadress antakse laureaadile üle pidulikul austamisõhtul.

Aastapreemia statuut on kinnitatud nõukogu 02.10.2002 otsusega nr 33/10. Muudetud 20.10.2006 otsusega nr 94/10, 15.12.2008 otsusega nr 103/12 ja 01.03.2010 otsusega nr 29/03.

Aastapreemia väljaandmine on lõpetatud nõukogu 14.01.2013 otsusega nr 2/01.

AASTAPREEMIA LAUREAADID:

2011 Ursel Oja
2010 Mare Tommingas
2009 Alo Ritsing
2008 Mart Orav
2007 Jelena Poznjak-Kõlar
2006 Vaike Uibopuu
2005 Herta Elviste ja Lembit Eelmäe (26.09.1927-02.07.2009)
2004 Hillar Palamets
2003 Ilmar Vene
2001 Ain Kaalep
2000 Uno Uiga
1999 Jaan Isotamm
1998 Madis Kõiv
1997 Andrei Sõritsa
1996 Helend Peep (29.07.1910-20.10.2007)
1995 Juhan Peegel (19.05.1919-06.11.2007)