Ida Urbeli nimeline stipendium

Ida Urbeli nimelist stipendiumi anti välja aastatel 2009 – 2014.

Ida Urbeli nimelise stipendiumi statuut

1. Ida Urbeli nimelist stipendiumi (edaspidi stipendium) annavad välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital ja Tartu linn.
2. Stipendium antakse välja igal aastal märtsikuus, et tähistada esimese iseseisva tantsuetenduse lavaletoomist teatris Vanemuine. 04.märtsil 1939. a esietendus Vanemuises Ida Urbeli lavastuses P.Tšaikovski „Karnevalisüit”. Nimelise stipendiumi väljaandmisega jäädvustatakse mälestust Ida Urbelist kui Vanemuise balleti rajajast, tunnustades tema tööd lavastaja, koreograafi ning tantsupedagoogina.
3. Stipendium määratakse professionaalsele tantsuartistile või koreograafile, kes on stipendiumi üleandmisele eelnenud aastal näidanud märkimisväärseid kunstilisi tulemusi ning toonud tunnustust Tartu tantsukultuurile ja seega edendanud märkimisväärselt Eesti tantsukunsti taset laiemalt.
Erandjuhul võib preemia anda ka tantsupedagoogile, tantsuteatrile spetsialiseerunud teatriteadlasele või tantsukriitikule, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi tantsukultuuri edendamisel ja väärtustamisel ning väärib seega esiletõstmist. Stipendiumiga tunnustatakse loomingulisi isikuid Tartu professionaalse tantsukultuuri arendamisel.
4. Kandidaate saab esitada igal aastal 01.veebruariks eelnenud aasta loomingulise tegevuse põhjal.
5. Konkurss kuulutatakse välja Tartu Kultuurkapitali, Tartu linna ja erialastes veebikeskkondades hiljemalt 3 nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.
6. Stipendiumi määrab Tartu Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad teater Vanemuine balletijuht, üks Eesti Tantsukunstnike Liidu, üks Tartu Ülikooli teatriteaduse õppetooli, üks Tartu Linnavalitsuse ja üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isik.
7. Stipendiumikomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu ja see avalikustatakse stipendiumi üleandmise päeval. Stipendiaadi nimi avalikustatakse ka Tartu Kultuurkapitali, Tartu Linna ning Vanemuise veebilehekülgedel.
8. Stipendium koosneb aukirjast ja rahalisest preemiast. Preemia suurus määratakse stipendiumi väljakuulutamise ajaks.
9. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu. Stipendiaadile üleantav Tartu Kultuurkapitali stipendium on tulumaksuvaba.

Vastavalt Tartu linna ja sihtasutuseTartu Kultuurkapital vahel 19.09.2006 sõlmitud lepingule, muudetud 8. aprill 2009.a. 

Stipendiaadid:

2014 stipendiumi välja ei antud
2013 Krõõt Kiviste
2012 Janek Savolainen
2011 Rufina Noor
2010 Tiina Pikas
2009 Ülo Vilimaa ja Hayley Blackburn