Ado Vabbe nimeline stipendium

Ado Vabbe nimelise stipendiumi statuut

1. Ado Vabbe nimelist visuaalse kunsti stipendiumi (edaspidi stipendium) annavad välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital ja Tartu linn.
2. Stipendium antakse välja üks kord aastas, Tartu Kunstimaja aastalõpunäituse pidulikul avamisel.
3. Stipendium määratakse ühele eesti kunstnikule kunstiteose, kunstiteoste seeria või näitusekomplekti eest, mis on olulisel määral rikastanud Tartu ja Eesti kunstipilti, lähtudes jooksva aasta, kuid arvestades ka eelnevat loomingut. Stipendiumi määramisel võetakse aluseks töö kunstilised väärtused.
4. Tartu Kultuurkapital kuulutab ajalehes “Tartu Postimees”, Tartu Kultuurkapitali veebileheküljel ning Tartu linna veebileheküljel välja avaliku konkursi Ado Vabbe stipendiumi taotlemiseks, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.
5. Stipendiumi kandidaate võivad esitada Tartus tegutsevad kunstiga tegelevad või muul viisil kunstiga seotud füüsilised ja  juriidilised isikud ja Tartu Linnavalitsus. Stipendiumit võivad taotleda ka kunstnikud.
6. Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 1.detsembriks esitada:

6.1. Avaldus
6.2. Stipendiumi taotlemise või kandidaadi esitamise põhjendus

7. Stipendiumi määrab 15.detsembriks Tartu Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud 7-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kaks Tartu Kunstnike Liidu määratud isikut, kaks Tartu Linnavalitsuse poolt määratud isikut (neist üks kunstiringkondade esindaja), üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital määratud isik, üks Tartu Kunstimuuseumi poolt määratud isik ja üks Tartu Ülikooli kunstide osakonna maalikunsti õppetooli poolt määratud isik.
8. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
9. Stipendium koosneb diplomist ja rahalisest preemiast, mille suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.
10. Stipendiumikomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele kuuluvad ainult esitatud kandidaadid ja stipendiumikomisjoni otsus. Tingimustele vastavate kandidaatide puudumisel stipendiumit välja ei anta.
11. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu ning stipendium on vabastatud tulumaksust.

13. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajast oma veebileheküljel ja Tartu Linna veebileheküljel.

Vastavalt Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital vahel 01.12.2003 sõlmitud koostöölepingule, täiendatud 19.09.2006

Stipendiaadid:

2014 Meiu Münt
2013 Laura Põld
2012 Enn Tegova
2011 Jaan Elken
2010 Rauno Thomas Moss
2009 Albert Gulk
2008 Jüri Kask
2007 Ilmar Kruusamäe
2006 Jaan Punga
2005 Imat Suumann