Richard Ritsingu nimeline preemia

Richard Ritsingu nimelise preemia statuut

  1. Richard Ritsingu nimelist preemiat annavad välja Tartu Kultuurkapital ja Tartu linn.
  2. Preemia antakse välja kord aastas. Preemia väljaandmisel peetakse meeles koorijuhti,  heliloojat, pedagoogi, laulupidude organiseerijat, maestro Richard Ritsingut, kelle sünniaastapäev on 25. märtsil.
  3. Preemiad määratakse kuni kolmele Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli  kooridirigeerimise eriala õpilasele silmapaistvate erialaste tulemuste eest. Preemiat ei määrata õpilastele, kellel on õppevõlgnevusi.
  4. Preemia on rahaline ning välja antavate preemiate arvu ja suurus avalikustatakse enne kandidaatide esitamise tähtaega.
  5. Parimad õpilased esitab konkursile Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli kooridirigeerimise osakond 1.märtsiks.
  6. Preemia määrab 15. märtsiks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline komisjon, mille koosseisu kuuluvad kolm H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli määratud isikut, üks Tartu Linnavalitsuse määratud isik ja üks Tartu Kultuurkapitali määratud isik.
  7. Komisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele kuuluvad esitatud kandidaadid ja lõpptulemus.
  8. Komisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.

Vastavalt Tartu linna ja sihtasutus Tartu Kultuurkapital vahel 01.12.2003 sõlmitud koostöölepingule.

Muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 09.02.2015 otsusega nr 9.