Anton Starkopfi nimeline stipendium

Anton Starkopfi nimelist stipendiumi anti välja aastatel 2002 – 2014.

Anton Starkopfi nimelise stipendiumi statuut

1. Anton Starkopfi nimelist stipendiumi (edaspidi stipendium) annavad välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital ja Tartu linn.
2. Stipendium antakse välja üks kord aastas, Anton Starkopfi sünniaastapäeval 22.aprillil.
3. Stipendium määratakse skulptorile või skulptuuriprojekti meeskonnale, kelle looming on rikastanud oluliselt Eesti kunstipilti, eelistades võimalusel Tartuga seotud loomingulisi projekte.
Juhul, kui eelloetletud tingimustele vastavaid kandidaate ei leidu, võib stipendiumi määrata projektidele või tegevustele, mis on muul viisil olulisel määral kaasa aidanud skulptuuri valdkonna edendamisele Eestis.
Tingimustele vastavate kandidaatide puudumisel stipendiumit välja ei anta.
4. Tartu Kultuurkapital annab stipendiumikonkursist teada Tartu linna veebilehe www.tartu.ee, Tartu Kultuurkapitali veebilehe www.kultuurkapital.ee ning Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujurite Ühenduse, Tartu Kõrgema Kunstikooli, Eesti Kunstiakadeemia ja Tartu Ülikooli vastavate veebilehekülgede vahendusel, võttes aluseks käesolevas statuudis kehtestatud tingimused.
5. Stipendiumi kandidaate võivad esitada ning stipendiumit taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
6. Stipendiumi taotlemiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb 10.aprilliks Tartu Kultuurkapitalile esitada:

6.1. avaldus;
6.2. kandidaadi esitamise või stipendiumi taotlemise põhjendus.

7. Stipendiumi määrab 20.aprilliks Tartu Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud 7-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad: üks Tartu Kunstimuuseumi poolt määratud isik, üks Eesti Kujurite Ühenduse esindaja, üks Tartu Kunstnike Liidu määratud isik, üks Tartu Kõrgema Kunstikooli esindaja, üks Tartu Ülikooli kunstide osakonna maalikunsti õppetooli esindaja, üks Tartu Linnavalitsuse poolt määratud isik ja üks Tartu Kultuurkapitali poolt määratud isik.
8. Stipendiumikomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele kuuluvad esitatud kandidaadid ja lõpptulemus.
9. Stipendium koosneb diplomist ja rahalisest preemiast, mille suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.
10. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
11. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.
12. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajast oma veebileheküljel ja Tartu Linna veebileheküljel.

Konkurss toimub Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali vahel 01.12.2003.a. sõlmitud koostöölepingu alusel. A.Starkopfi stipendiumi statuuti on muudetud Tartu Kultuurkapitali nõukogu otsustega 19.09.2006.a. ja 30.03.2009.a.

Stipendiaadid:

2014 Mare Mikoff
2013 Jaak Soans
2012 Jevgeni Zolotko
2011 Jass Kaselaan
2010 Tiiu Kirsipuu
2009 Ekke Väli
2008 Andrus Kasemaa
2007 Heldur Viires
2006 Jaan Luik
2005 Ahti Seppet
2004 Endel-Eduard Taniloo
2003 Mati Karmin
2002 Stanislav Netshvolodov