Stipendiumid Tartu linna õpetajatele

Stipendiumeid anti välja aastatel 2006 – 2014

Õpetaja stipendiumi statuut

1. Tartu linn, soovides tunnustada õpetajakutset ning toetada õpetajate enesetäiendamist, asutab Tartu Kultuurkapitali juures stipendiumi.
2. Stipendiumi saajateks võivad olla Tartu linna haridusasutuste õpetajad.
3. Stipendiumid antakse välja üks kord aastas:

3.1. kahele õpetajale tulemusliku pikaajalise tegevuse eest;
3.2. viiele õpetajale enesetäiendamiseks.

4. Tulemusliku tegevuse eest antakse stipendiumi õpetajale üks kord.
5. Stipendiumi suurused määratakse igal aastal Tartu kultuurkapitali nõukogu poolt ja avaldatakse stipendiumikonkursi kuulutuses.
6. Stipendiumitaotlusi saavad esitada haridusasutuste nõukogud/hoolekogud kooli/lasteaia juhtkonna, õpetajate aineliitude või õppenõukogu ettepanekul.
7. Tartu Kultuurkapital kuulutab välja avaliku konkursi Tartu Kultuurkapitali kodulehel, Tartu linna kodulehel ja Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna infokanalites.
8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15.septembriks esitada taotlus vastaval ankeedil koos motiveeritud põhjendusega.
9. Stipendiumitaotlusi hindab 7-liikmeline komisjon järgmises koosseisus:

  • Tartu Kultuurkapitali esindaja (esimees)
  • Tartu Linnavolikogu hariduskomisjoni esindaja;
  • Tartu Linnavalitsuse esindaja;
  • Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna esindaja;
  • Tartu Koolijuhtide Ühenduse esindaja;
  • Eesti Lasteaednike Liidu Tartu esindaja;
  • Eesti Õpilasesinduste Liidu Tartu esindaja.

10. Komisjon vaatab stipendiumitaotlused läbi kahe nädala jooksul pärast taotlusaja lõppu.
11. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu, milles sätestatakse stipendiumi kasutamise sihtotstarve ning aruandluse esitamise kord ja tähtajad.
12. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiumi saaja pangaarvele.
13. Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna infokanalites ja Tartu Kultuurkapitali koduleheküljel.

TAOTLUSVORM: Õpetaja stipendiumi taotluse ankeet

Statuut on kinnitatud Tartu Kultuurkapitali nõukogu 10.06.2013 otsusega nr 70/06.

2014

Aita Raudsepp, Tartu Hansa Kool, stipendium 2000 eurot
Helve Israel, Tartu Variku Kool, stipendium 2000 eurot
Viive Saar, Tartu Kivilinna Kool, stipendium 1000 eurot
Ülle Väljataga, Tartu Maarja Kool, stipendium 1000 eurot
Alevtina Andrejeva, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Anneli Mägi, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Agnes Vaimann, Tartu lasteaed Sass, stipendium 1000 eurot

2013

Maaja Nagel, Tartu Karlova Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Koit Timpmann, Tartu Veeriku Kool, stipendium 2000 eurot
Ljubov Titova, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Erna Tamm, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Lilia Miilaste, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 1000 eurot
Riina Murulaid, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Eva Kouhia, Tartu lasteaed Annike, stipendium 1000 eurot

2012

Uno Arro, H.Elleri nim. Tartu Muusikakool, stipendium 2000 eurot
Helgi Tering, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Külli Lokko, H.Elleri nim. Tartu Muusikakool, stipendium 700 eurot
Leiger Luts, Tartu Emajõe Kool, stipendium 700 eurot
Erkki Tempel, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 700 eurot
Sille Tiks, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 700 eurot
Kalvi Värton, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 700 eurot

2011

Marje Peedisson, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Sirje Allik, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, stipendium 2000 eurot
Age Salo, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Kristina Ude, Tartu Jaan Poska Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Malle Pehk, Tartu Tamme Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Heidi Margus, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 1000 eurot
Helina Muruaas, Tartu lasteaed Kannike, stipendium 1000 eurot

2010

Riina Voltri, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Tatjana Vostrova, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Liile Jõgi, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 12 000 krooni
Evelin Rand, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 12 000 krooni
Andre Aljo, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 12 000 krooni
Pille Sahku, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 12 000 krooni
Signe Kaasik, Tartu lasteaed Krõll, stipendium 12 000 krooni

2009

Eve Tenn, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 35 000 krooni
Tiit Kaber, Tartu Kutsehariduskeskus, stipendium 35 000 krooni
Toomas Jürgenstein, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni
Ljudmilla Krasno, Tartu Annelinna Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni
Anne-Li Paabu, Tartu lasteaed Kannike, stipendium 14 000 krooni
Erkki Tempel, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni
Kersti Loim, Tartu Tamme Gümnaasium, stipendium 14 000 krooni

2008

Tiiu-Mai Loko, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 40 000 krooni
Merike Kilk, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 40 000 krooni
Helja Kirber, Tartu Forseliuse Gümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Janika Kaljula, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Kristiina Punga, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Kerli Orav-Puurand, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 15 000 krooni
Urve Tamm, Tartu lasteaed Poku, stipendium 15 000 krooni

2007

Tiia-Marike Eiman, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 35 000 krooni
Hele Kiisel, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 35 000 krooni
Marika Rapur, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 20 000 krooni
Merle Sasi, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 20 000 krooni
Greta-Eva Kalberg, Tartu Descartes’i Lütseum, stipendium 20 000 krooni
Tiina Pluum, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 20 000 krooni

2006

Helgi Muoni, Tartu Kivilinna Gümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Tiiu Madisson, Tartu Karlova Gümnaasium, stipendium 30 000 krooni
Ülle Seevri, Hugo Treffneri Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni
Karin Mitt, Tartu Kommertsgümnaasium, stipendium 10 000 krooni
Maire Laar, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni
Karin Kannerma, Miina Härma Gümnaasium, stipendium 10 000 krooni