Richard Ritsingu nimeline stipendium

Richard Ritsingu stipendiumi statuut

1. Richard Ritsingu nimelist stipendiumi annavad välja Tartu Linnavalitsus ja Tartu Kultuurkapital.
2. Stipendiumiga väljaandmisel peetakse meeles koorijuhti,  heliloojat, pedagoogi, laulupidude organiseerijat, maestro Richard Ritsingut, kelle sünniaastapäev on 25. märtsil. Stipendium antakse välja R.Ritsingu sünniaastapäeva lähedasel ajal H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli kooridirigeerimise osakonna poolt korraldataval üritusel.
3. Stipendiumid määratakse kuni kolmele H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli  kooridirigeerimise eriala õpilasele silmapaistvate erialaste tulemuste eest. Parimad õpilased esitab konkursile kooli kooridirigeerimise osakond 1.märtsiks. Stipendiumit ei määrata õpilastele kel on õppevõlgnevusi.
4. Stipendiumi määrab 15. märtsiks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu poolt kinnitatud 5-liikmeline stipendiumikomisjon, mille koosseisu kuuluvad kolm H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli määratud isikut, üks Tartu Linnavalitsuse määratud isik ja üks Tartu Kultuurkapitali määratud isik.
5. Stipendiumikomisjoni arutluskäik on konfidentsiaalne, avalikustamisele kuuluvad esitatud kandidaadid ja lõpptulemus.
6. Stipendiumikomisjoni otsuse kinnitab Tartu Kultuurkapitali nõukogu.
7. Stipendium koosneb diplomist ja rahalisest preemiast, mille suurus avalikustatakse koos kandidaatide esitamise tähtajaga.
8. Stipendiumi saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.
9. Stipendiaadile on stipendium vabastatud tulumaksust.
10. Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teatab stipendiumi saajatest oma veebileheküljel ja Tartu Linna veebileheküljel.

Vastavalt Tartu linna ja sihtasutus Tartu Kultuurkapital vahel 01.12.2003 sõlmitud koostöölepingule.