Ado Vabbe nimeline kunstipreemia

Ado Vabbe nimeline kunstipreemia on Tartu linna ja Tartu Kultuurkapitali koostöös välja antav Tartu linna tunnustus visuaalse kunsti valdkonnas tegutsevale isikule või isikute rühmale, kelle loometöö on tähelepanuväärsel moel rikastanud Tartu kunstielu.

Preemia määratakse kunstnikule, kunstiteadlasele või kuraatorile või nende rühmale eelnenud aastal valminud või esmakordselt avalikkusele esitletud proffesionaalselt kõrgetasemelise teose, teoste seeria, monograafia või kunstiprojekti eest. Erandina võidakse preemia määrata elutöö eest.

Preemia antakse välja kord aastas detsembrikuus, preemia suurus on 2000 eurot.

Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalilekonkursiteates märgitud tähtajaks esitada kandidaadi nimi ja illustreerivad materjalid ning argumenteeritud põhjendus.

Preemia saaja valiku teeb 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kaks Tartu Kunstnike Liidu poolt määratud isikut, üks Tartu Kõrgema Kunstikooli poolt määratud isik, üks Tartu Ülikooli kunstide osakonna poolt määratud isik, üks Tartu Kunstimuuseumi poolt määratud isik ning üks Tartu Kultuurkapitali ja üks Tartu Linnavalitsuse poolt määratud isik.

Preemia antakse üle Tartu kunstnike aasta ülevaatenäituse avamisel.

Statuuti saab vaadata SIIT.

Ado Vabbe nimelise kunstipreemia statuut on kinnitatud Tartu Linnavolikogu 17.09.2015 määrusega nr 93.

Preemia laureaadid

2022 Diana Tamane

2021 Per William Petersen

2020 Jevgeni Zolotko

2019 Heikki Leis

2018 Eike Eplik

2017 Art Allmägi

2016 Evelin Salumaa

2015 Nadežda Tšernobai ja Peeter Krossmann

2014 Meiu Münt

2013 Laura Põld

2012 Enn Tegova

2011 Jaan Elken

2010 Rauno Thomas Moss

2009 Albert Gulk

2008 Jüri Kask

2007 Ilmar Kruusamäe

2006 Jaan Punga

2005 Imat Suumann