METEC stipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 22. mai(pikendatud)

22. maini on võimalik Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks.

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 4 stipendiumi, millest kuni 2 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 1100 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Stipendiumi kestvus on 1 aasta.

Stipendiumitaotlusi saavad esitada:

  • Tartu Rakenduslik Kolledž – CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik
  • Võru Kutsehariduskeskus – keevitus- ja metallitööd, mehhatroonik
  • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
  • Tartu Ülikool – ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon
  • Tallinna Tehnikaülikool – infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 22. maiks esitada:

  1. Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
  2. Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
  3. Stipendiumi kandidaadi CV
  4. Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmisest

Taotluse saad mugavalt esitada linnaportaali kaudu siin .   

või saates materjalid kultuurkapitali e-posti kultuurkapital@tartu.ee.

Stipendiumi statuudiga on võimalik tutvuda siit.

Lisainfo:
Tartu Kultuurkapital: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee