Kandideerida saab AS HANZA Mechanics fondi stipendiumile

Mechanics Tartu ja Tartu Kultuurkapitali poolt väljaantava stipendiumiga soovitakse toetada kutseõppe edendamist Tartus ja tehnikavaldkonna erialade populariseerimist.
Stipendiumi suurus on 100,00 eurot kuus õpilase kohta ja arvestatakse õpilasele valituks osutumisel alates õppeaasta algusest tagasiulatuvalt peale seda, kui ettevõtte praktikast on möödunud vähemalt 14 päeva.
Stipendiumile saab kandideerida Cnc metallpinkide operaatori, keevituse- ja metallitööde, metallitoodete koostaja, mehhatroonika, sisetööde elektriku ja laotöö spetsialisti eriala õppekava õpilane.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada vabas vormis stipendiumitaotlus.
Stipendiumi määramisel õpilasele arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase motiveeritust ja huvi oma õppevaldkonna vastu. Kandidaadi edukas osalemine erialasel õppepraktikal AS HANZA Mechanics Tartu, esinemine erialasel kutsevõistlusel, konkursil jne on stipendiumi määramise otsustamisel toetav argument.
 
Stipendiumi rahastab AS HANZA Mechanics Tartu.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT

Lisainfo: tel 7441500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee