Konkurss METEC stipendiumile on avatud!

10. maini on võimalik Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks.

Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi. Ettevõtte, tegevusalade ja tehnoloogiaga saab tutvuda veebilehel: www.tarmetec.ee.

Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 4 stipendiumi, millest kuni 2 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 1100 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Stipendiumi kestvus on 1 aasta.

Stipendiumi saavad taotleda eelkõige järgmiste õppeasutuse erialadel:

  • Tartu Rakenduslik Kolledž – CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik
  • Võru Kutsehariduskeskus – keevitus- ja metallitööd, mehhatroonik
  • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
  • Tartu Ülikool – ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon
  • TalTech– infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 10. maiks esitada:

  1. Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
  2. Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
  3. Stipendiumi kandidaadi CV
  4. Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmisest

Taotluse saad mugavalt esitada linnaportaali kaudu siin .   

või saates materjalid kultuurkapitali e-posti kultuurkapital@tartu.ee.

Stipendiumi statuudiga on võimalik tutvuda siit.

Lisainfo:
Tartu Kultuurkapital: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee