Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Hotell Pallas nimelisele maalikunsti stipendiumile

Tartu Kultuurkapital Kuulutab välja konkursi Hotell Pallase nimelisele maalikunsti stipendiumile

Stipendium on loodud aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning kunstnike loomingulisele tegevusele

Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Stipendium annab võimaluse oma näitusprojekti realiseerimiseks Tartu Kunstimajas.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitleda komisjonile oma näituseprojekti.

Taotleja esitleb näituseprojekti stipendiumikomisjonile lühikese presentatsiooni käigus. Juhul kui taotlejal pole võimalik enda projekti esitleda, siis on tal õigus volitada teine Pallase maaliosakonna üliõpilane enda presentatsiooni esitlema. Volitatud isik ei või olla komisjoni liige. Näituseprojekti presentatsioon koosneb projekti illustreeriva pildimaterjaliga postrist ning ettekandest, mis ei või olla pikem kui 10 minutit.

Stipendiumi suuruseks on 1000

Stipendiumi statuut.

Lisainfo: Kristjan.silm@kultuurkapital.ee